Информационен център „Фалун Дафа България" е официален източник на новини за същността на китайската практика за самоусъвършенстване Фалун Дафа (още известна като Фалун Гонг) на български език, както и за нарушенията на човешките права на последователите на Фалун Дафа, извършвани от китайския комунистически режим.

Нашите цели

  • Да документираме нарушенията на човешките права, свързани с Фалун Дафа в Китай, както и опитите за сплашване на последователи на Фалун Дафа по цял свят.
  • Да разпространяваме тази информация до всички заинтересовани лица, включително до медии, правителство, неправителствени организации, изследователски институти, образователни институции и др.
  • Да служим като източник на информация за журналисти, следователи, учени и педагози, които се опитват да научат повече за Фалун Дафа и тежката ситуация на практикуващите в Китай.
  • Да следим и анализираме новини и съобщения в българската и чуждестранната преса относно Фалун Дафа.
  • Да гарантираме, че гласът на последователите на Фалун Дафа в България е представен по официален и ясен начин пред журналисти и медийни организации.
  • Да се застъпваме за правата на последователите на Фалун Дафа в Китай, особено предвид факта, че те са лишавани от правна защита и справедлив съдебен процес.
  • Да подпомагаме организации и лица, защитници на човешките права, в тяхната дейност, свързана с Фалун Дафа, като например, да предоставяме информационни брошури и видеодокументи.
  • Да подпомагаме разпространението на Фалун Дафа в България.

Нашата история

Информационен център „Фалун Дафа България" започва да публикува информация в интернет пространството в края на 2005 г. под името falun-bg.info. Година по-късно, на 20 юли 2006 г., Информационният център става част от европейския сайт на Фалун Гонг „Чиста хармония" (http://bg.clearharmony.net), на който публикува информация в продължение на пет години.

През юли 2011 г. Информационният център възобнови първоначалния си интернет адрес с изцяло нов дизайн на интернет страницата си.

Когато преследването на Фалун Дафа започна на 20 юли 1999 г. в Китай, международната общност беше неподготвена за тази новина и повтаряше лъжливата и безпочвена пропаганда на китайските комунистически власти. Ситуацията се усложни поради факта, че Фалун Дафа няма официална организация, тъй като е практика за самоусъвършенстване и медитация и е изцяло доброволна. Групата от последователи на Фалун Дафа нямаше официално представителство, към което да се обърнат медиите за отговор или контакт. Така, съобщенията в медиите по света и България относно преследването често следваха партийната линия на китайския комунистически режим, макар и несъзнателно.

Първоначалното създаване на Информационния център през 2005 г. е дело на малка група последователи на Фалун Дафа в България и САЩ.

Докато е част от bg.clearharmony.net, Информационният център „Фалун Дафа България" се концентрира основно върху информация относно същността на практиката Фалун Дафа, върху истината и фактите за преследването на последователите в Китай, както и върху предоставянето на информация за усилията и подкрепата по цял свят за спиране на преследването.

След започване на работа върху новия дизайн на сайта, в който са използвани съвременни интернет технологии, за да отговори на предизвикателствата на появилите се социални мрежи като Facebook, Twitter и др., дейността на Информационния център се разшири и сега включва публикуване на месечни бюлетини, съобщения за медиите, официални изявления и доклади. Дейността на Информационния център е финансирана от доброволци.

Нашите източници на информация

Голяма част от нашата информация идва директно от Китай, често от самите жертви на нарушенията на човешките права. Това е мрежа от десетки милиони последователи и симпатизанти на Фалун Дафа, техните семейства и приятели.

Писма в електронна поща, факсове и телефонни обаждания достигат директно до нас или до нашите партньори ежедневно. След това, информацията бива събирана и обработвана от активисти на Фалун Дафа и юристи.

Основни световни източници на информация относно Фалун Дафа са международният уебсайт Minghui.org, световният Falun Dafa Information Center (http://faluninfo.net/), Световната организация за разследване преследването на Фалун Гонг (http://www.zhuichaguoji.org/en/) и европейският сайт clearharmony.net.

Информационен център „Фалун Дафа България" превежда на български език статии от гореизброените източници и ги цитира.

Информационен център „Фалун Дафа България" използва като свои източници организации за защита на човешките права, правителствени институции и медии от цял свят.

Надяваме се, че прочетеното ще Ви помогне да изградите по-ясна представа за това какво е Фалун Дафа и каква е истината зад продължаващото преследване на практиката в Китай.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии, публикувани на сайта, но Ви молим да го правите според Общи условия за използване на сайта (III. Авторски права)


 

Този уебсайт използва cookies