учител Фалун Дафа Ли Хонгджъ

Г-н Ли Хонгджъ е основателят на духовната практика Фалун Дафа, още известна с името Фалун Гонг. Фалун Дафа е също определяна като система за усъвършенстване на духа и тялото и цигун (йога) на високо ниво.

След като представя публично Фалун Дафа през 1992 г. в родния си град Чанчун, североизточен Китай, г-н Ли Хонгджъ получава многобройни награди и благодарности от китайското правителство, за своя принос за повишаване на морала и здравето на хората.

Номиниран е два пъти за Нобеловата награда за мир (2000 г. и 2001 г.) и за наградата "Сахаров" за свобода на мисълта на Европейския парламент (2001 г.).

Защо наричат г-н Ли Хонгджъ "учител"?

"Учител" е широкоразпространено обръщение в Китай към опитен наставник в област, изискваща усвояване на практически умения (като например бойни изкуства, тай чи или цигун) и в религиите (като например будизъм или даоизъм). Уважението, изразявано с обръщението "учител" в Китай, може да се сравни с това към професор в западен университет.

Обект ли е на преклонение г-н Ли Хонгджъ?

Фалун Дафа няма религиозни форми и последователите не извършват каквито и да било ритуали, включително преклонение. Г-н Ли Хонгджъ изрично споменава недопустимостта на преклонение към себе си, въпреки че преклонението към духовен учител е широкоразпространено в източната култура. Например при бойните изкуства, преди тренировка правят поклон пред сенсей (учител, от японски език). В своите учения, г-н Ли Хонгджъ съветва последователите да следват Фа (Закон, принципи, от китайски език) за свой учител.

Защо г-н Ли Хонгджъ напуска Китай?

Г-н Ли Хонгджъ споделя в интервю, че мотивът му да замине за САЩ е, да осигури добро висше образование за дъщеря си. Емиграцията на г-н Ли Хонгджъ през 1996 г. в САЩ съвпада по време с решението му да спре да преподава Фалун Дафа в Китай, и вместо това да разпространи практиката в чужбина.

Къде живее сега г-н Ли Хонгджъ?

Г-н Ли Хонгджъ живее на източното крайбрежие на САЩ.

Какъв начин на живот води г-н Ли Хонгджъ?

Г-н Ли Хонгджъ не привлича внимание към себе си, вероятно заради заплахи за физическо насилие от страна на агенти на китайските комунистически власти. Радио "Свободна Азия" и други медии съобщават, че китайската комунистическа партия е изпратила наемни убийци в САЩ, които да проследят и убият г-н Ли Хонгджъ.

Защо г-н Ли Хонгджъ няма медийни изяви?

От съображения за сигурност и за да избегне създаване на култ към личността си. Друга причина е, че някои журналисти тълкуват погрешно неговите думи и учения. Предварително условие на г-н Ли Хонгджъ за медийно интервю е журналистът да е прочел книгата "Джуан Фалун", която съдържа цялостната философия на Фалун Дафа.

С какви средства живее г-н Ли Хонгджъ?

Според самия г-н Ли Хонгджъ, доходите му след 1999 г. са предимно от авторски права върху книгите на Фалун Дафа.

Вярно ли е, че г-н Ли Хонгджъ е милионер благодарение на Фалун Дафа?

Не. В периода 1992-1994 г., г-н Ли Хонгджъ получава приходи от продажба на книги и видео лекции за Фалун Дафа. Министерството на информацията на Китай се опитва да настрои общественото мнение срещу г-н Ли Хонгджъ, описвайки го като "обогатяващ се мошеник" и "притежател на империя с недвижими имоти в САЩ". Всъщност, г-н Ли Хонгджъ притежава малък апартамент в квартал на Ню Йорк.

Кой е духовен учител на г-н Ли Хонгджъ?

Г-н Ли Хонгджъ разказва, че преди да представи Фалун Дафа публично през 1992 г., е бил обучаван от будистки, даоистки и други учители в Китай в продължение на няколко десетилетия. От съображения за сигурност след началото на преследването на Фалун Дафа през 1999 г., г-н Ли Хонгджъ не разкрива самоличността на тези учители.

Вярно ли е, че г-н Ли Хонгджъ "контролира дейността" на последователите си през Интернет?

Не. През годините, г-н Ли Хонгджъ публикува редица лекции, които могат да бъдат прочетени свободно в Интернет. Тези лекции са духовни и философски напътствия към последователите на Фалун Дафа в континентален Китай и в останалата част от света, и не могат да се окачествят като форма на контрол.

Как реагира г-н Ли Хонгджъ на забраната на Фалун Дафа в Китай?

Първоначално г-н Ли Хонгджъ се обръща към китайските власти с предложение за преговори, надявайки се да повлияе на погрешното им разбиране за Фалун Дафа като заплаха за властта на комунистическата партия. Китайските власти отказват диалог и издават заповед за ареста на г-н Ли Хонгджъ. По-късно г-н Ли Хонгджъ призовава за разобличаване нарушенията на човешките права на последователите на Фалун Дафа в Китай.

 


 

Този уебсайт използва cookies