Световната организация за разследване на преследването на Фалун Гонг (СОРПФГ) публикува документален филм с нов анализ така нареченето "Самозапалване на площад „Тянанмън"". Правителството на Китай използва инцидента, за да подсили кампанията на репресии срещу Фалун Гонг. Повече по темата: https://www.falun-bg.info/persecution/57-self-immolation-tiananmen.html


Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Документално киноPlaylist НовиниPlaylist Представяне на Фалун Дафа

Playlist Документално киноPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Документално киноPlaylist Документално кино

Playlist Документално киноPlaylist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун Дафа

Playlist НовиниPlaylist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Документално кино

Playlist Документално киноPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist НовиниPlaylist Представяне на Фалун Дафа

Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Документално кино

 

Този уебсайт използва cookies