Китай извършва най-много трансплантации на органи в света, а броят на дарителите на органи в страната е изключително малък. И докато правителството признава, че отнема органи от затворници осъдени на смърт, тези органи представляват малка част от използваните за трансплантаци. Този документален филм разкрива истинският източник на тези органи. Търговията с човешки органи за трансплантации в Китай се определя от експерти като престъпление срещу човечеството. Това продължава да се случва и днес, като всяка година коства живота на десетки хиляди невинни жертви.


Playlist Документално киноPlaylist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Документално кино

Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Документално кино

Playlist НовиниPlaylist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Новини

Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist НовиниPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Документално киноPlaylist Документално кино

Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун Дафа

Playlist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Документално кино

 

Този уебсайт използва cookies