Втори епизод на кръгла маса по въпросите на злоупотребите с органи в Китай, със заглавие "Жертви и числа". Кръглата маса е организирана от Международната коалиция за прекратяване злоупотребите с органи в Китай (ETAC). https://endtransplantabuse.org ETAC неотдавна публикува на своята Интернет страница българския превод на доклада "Кървава реколта/Клането: Актуализация", разкриващ престъпления с отнемане на органи в Китай. https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/12/Bloody_Harvest_The_Slaughter_2016_Update_Bulgarian.pdf


Playlist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Представяне на Фалун Дафа

Playlist Документално киноPlaylist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Документално кино

Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Документално кино

Playlist НовиниPlaylist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Новини

Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Документално киноPlaylist Документално кино

Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун Дафа

 

Този уебсайт използва cookies