Първи епизод на кръгла маса по въпросите на злоупотребите с органи в Китай, със заглавие "Разследвания и свидетелства". Кръглата маса е организирана от Международната коалиция за прекратяване злоупотребите с органи в Китай (ETAC). https://endtransplantabuse.org ETAC неотдавна публикуваха на своята Интернет страница българския превод на доклада "Кървава реколта/Клането: Актуализация", разкриващ престъпления с отнемане на органи в Китай. https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/12/Bloody_Harvest_The_Slaughter_2016_Update_Bulgarian.pdf


Playlist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Документално кино

Playlist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Документално киноPlaylist Представяне на Фалун Дафа

Playlist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Представяне на Фалун Дафа

Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Новини

Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist НовиниPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Представяне на Фалун Дафа

Playlist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist Документално кино

 

Този уебсайт използва cookies