Световната организация за разследване на преследването на Фалун Гонг (СОРПФГ) публикува документален филм с нов анализ така нареченето "Самозапалване на площад „Тянанмън"". Правителството на Китай използва инцидента, за да подсили кампанията на репресии срещу Фалун Гонг. Повече по темата: https://www.falun-bg.info/persecution/57-self-immolation-tiananmen.html


Playlist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Документално кино

Playlist НовиниPlaylist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist Представяне на Фалун ДафаPlaylist НовиниPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist Документално киноPlaylist Документално киноPlaylist Новини

Playlist Представяне на Фалун ДафаPlaylist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Новини

Playlist НовиниPlaylist НовиниPlaylist НовиниPlaylist Представяне на Фалун Дафа

 

Този уебсайт използва cookies