Изкуството на войната

Сун Дзъ е велик военен генерал от китайската история, известен като един от най-великите военни стратези на всички времена.

Истинското име на Сун Дзъ е Сън У. Той е роден през 535 г. пр.н.е. Първоначално бил благородник от Кралство Чи (770-481 г. пр.н.е.). Но след като в Чи избухва война, той отива в Кралство У. Там живее в самота, посвещавайки се на изучаване на изкуството на войната.

Около 512 г. пр.н.е. Сун Дзъ започва да служи като генерал и стратег на крал Хелу от Кралство У. Стратегиите си описал в книгата “Изкуството на войната”, която в Китай е ценен военен трактат.

“Изкуството на войната” става добре позната и използвана за консултации и в по-късните династии, особено в периода на бурните войни (475-221 г. пр.н.е).

Един ден Хелу, кралят на У, призовал Сун Дзъ и му казал: “Ти написа 13 глави за изкуството на войната и, както изглежда, теорията във всяка глава е напълно перфектна. Въпреки това написаното е само теория и никой не може да знае дали може да бъде приложена на практика.”

Сун Дзъ отговорил: “Можете ли да ми изпратите някого, с помощта на когото да докажа своите теории? Тогава ще разберете изкуството на войната.”

Кралят веднага издал заповед за свикване на 180 придворни. Техният брой се доближавал големината на една армия. Сун Дзъ ги разделил на две групи с водачи двама от любимците на краля.

Първоначално придворните не взели Сун Дзъ на сериозно. Когато Сун Дзъ им казал да станат, те се подсмихвали и не се подчинявали. Той ги предупредил, че тренировката не е шега, че е необходимо да се отнесат сериозно към процеса и да не допускат грешки, в противен случай ще бъдат наказани от военния закон.

Отначало Сун Дзъ помислил, че участниците в тренировката може да не са разбрали инструкциите. Но въпреки че обяснил няколко пъти, придворните на краля продължавали да се смеят и не му обръщали внимание.

Сун Дзъ погледнал гневно водачите на двете групи и им казал: “И двамата не изпълнихте задължението да надзиравате и ръководите групата си, затова сега трябва да понесете наказание.”

Тогава Сун Дзъ наредил незабавна екзекуция на двамата любимци на краля. Въпреки упоритото противопоставяне на краля, Сун Дзъ останал непоколебим и екзекуциите били своевременно извършени.

След като изгубил двама от любимите си придворни, кралят повече не бил в настроение да наблюдава тренировката. Сун Дзъ бил много разочарован от това и казал на краля: “Значи ти просто искаше да видиш как се бият на теория и изобщо нямаше намерение да видиш приложението на практика.”

Когато чул това, кралят осъзнал, че Сун Дзъ е един изключителен талант и познава изкуството на войната. Сун Дзъ обяснил, че не е отменил заповедта си, въпреки кралския протест, защото на бойното поле, генералът е върховният главнокомандващ. В разгара на битката, дори кралят не е в състояние да промени заповедите на генерала. Според Сун Дзъ, кралят трябва да е способен да се доверява на своите генерали напълно и те ще изпълнят дълга си с цената на всичко.

Когато отново направили тренировка, придворните изпълнявали веднага всяка заповед и команда на Сун Дзъ. След тази случка той бил назначен за генерал и успял да завладее западната земя Чу и северните и средни земи на Китай.

През целия си живот Сун Дзъ не само извършил бележити военни подвизи, но оставил на човечеството ценни теории за военното изкуство. Това важи особено за трактата му “Изкуството на войната”, в който само в 13 глави и 5000 думи той напълно обяснява философията на войната.

“Изкуството на войната” обхваща почти всички военни теории като стратегия, психология, метеорология и топография. В допълнение, той включва политика, икономика, философия, литература, както и природни науки. Ето защо след публикуването на книгата, китайски политици, стратези, философи и писатели се отнасят към нея като към важна част от изготвянето на военната стратегия.

Важно е да се отбележи, че книгата се разпространява по цял свят. Още по времето на династия Тан е била известна и четена в Япония. Днес теориите от “Изкуството на войната” се използват често в процеса на вземане на решения в съвременния бизнес и мениджмънт.

Според “Изкуството на войната” най-голямата сила на военните е да “завладеят други армии без битка”, което означава, че най-голямата победа е тази, при която не е използван нито един войник.

Сун Дзъ се застъпва и за “предпазливостта във войната”. В книгата той посочва, че “войната е важно събитие с национално значение и има огромно значение не само за живота и смъртта на хората, но и за оцеляването на една нация. Ето защо преди да започнем война с някой народ, следва внимателно да анализираме дали това е наистина необходимо."

Сун Дзъ предупреждавал кралете и генералите да не ходят на война с гняв в сърцата. Той казвал, че хората трябва да помислят два пъти, преди да решат да водят война и да вземат решение въз основа на интересите на своите народи.

"Изкуството на войната” е позната като книга за победа в битка. Но тя също е книга, която учи хората, че целта на използването на военна сила е да предпази хората от страдание и да насърчи мира.

Освен това книгата учи на истинския смисъл на живота и изоставяне на оръжията.

През историята, благодарение на философията в тази книга, хората подобриха разбирането си как да напредват в живота, повишавайки своите добродетели. Царете и придворните пък научиха как да управляват национални въпроси чрез добродетели.

“Изкуството на войната” е и верен наръчник на съвременните лидери.

Автори: Давид У и Джеан Гуо


 

Този уебсайт използва cookies