форум психология

Медитативната практика Фалун Гонг (още известна като Фалун Дафа) привлече интереса на български учени от областта на психологията.

На Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие през месец октомври т.г., беше представен научен доклад, проследяващ ефекта на медитативната практика Фалун Гонг върху психичното здраве.

Заглавието „Майндфулнес във Фалун Гонг: теоретични аспекти и перспективи в западната психотерапия и консултиране“ събуди интереса на мнозина здравни специалисти, работещи предимно с конвенционалните подходи и методи за лечение.

Авторът Росица Йорданова представи пред учени от България, Англия, Русия и Казахстан вярването, че интегрирането на медитативния метод Фалун Гонг в процеса на психотерапия, подпомага процеса на промяна на личностното и духовно развитие.

Майндфулнес базираните терапии са последно поколение терапии, използващи познатата от две хилядолетия будистка медитация.

Като клиничен психолог, по време на своята презентация, тя проследява как съвременното понятие „майндфулнес“, все по-често използвано в западната психотерапия, намира място в цялостната система за усъвършенстване на съзнанието и тялото, каквато е Фалун Гонг.

„Майндфулнес“ е английският превод на използваната в древните текстове дума „сати“. Майндфулнес е такова състояние на съзнанието, което най-общо може да бъде описано като осъзнатост; способност да присъстваме в настоящия и във всеки един момент, в неговата цялост; способността да наблюдаваме себе си и света около себе си, без оценка и осъдителност; да имаме състрадателно отношение към себе си и страданието на другите.

Фалун Гонг като традиционна китайска практика, чийто акцент е култивирането на съзнанието, лесно привлича вниманието на психолози. Според авторката, отличителното нещо са трите основни принципа на практиката: истинност, доброта и търпение, които са реален „инструмент“ за култивиране на осъзнатостта на човек.

„Чрез следването им човек е в състояние да открие онези елементи от функционирането, които правят съзнанието неспокойно и да ги изчисти. Така, когато човек седне в медитация, съзнанието бързо навлиза в покой. Тогава концентрацията преминава от повърхностна към дълбока и човек е в състояние да достигне по-високи нива на вътрешния свят“ - казва авторката.

Фалун Гонг включва и 5 медитативни упражнения, като петото е седяща медитация. Те допринасят за процеса на култивиране на съзнанието и същевременно пречистват тялото.

До този момент става ясно, че медитативният метод развива нашата осъзнатост, съзнателно изоставяйки пристрастията и зависимостите, които пречат да живеем тук и сега, в хармония със себе си и света около нас.

Авторката посочва и редица изследвания на западни университети. Д-р Маргарет Трей и д-р Бенджамин Бендиг са едни от авторите, които изследват когнитивните и физиологични ефекти на Фалун Гонг. Според резултатите от техните проучвания, методът повлиява значително депресивните симптоми, намалява тревожността, подобрява когнитивното функциониране, съня и др.

Проучванията ясно показват големите интегративни възможности на Фалун Гонг в терапевтичния процес. Методът има потенциала да оптимизира терапевтичната промяна. Това го прави желан помощник в западната психотерапия и консултиране.

 


 

Този уебсайт използва cookies