Русия Червения площад Фалун Дафа

Над 100 последователи на духовния метод Фалун Дафа (известен още с името Фалун Гонг) подписаха и изпратиха на 29 май 2020 г. отворено писмо до президента на Руската Федерация, Владимир Путин. В писмото те го призовават да възстанови справедливостта по отношение на Фалун Дафа, като гарантира спазването на конституцията и законите в страната.

По-долу публикуваме целия текст на писмото.


Уважаеми Владимир Владимирович,

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на гарант на Конституцията на нашата страна и на защитник на правата и свободите на гражданите на Руската федерация, за да възстановите справедливостта по отношение на учението Фалун Дафа и да гарантирате спазване на нашите права да разпространяваме информация за тази практика. Става въпрос за инициатива на прокурора на Република Хакасия да закрие несъществуващата обществена организация на Фалун Дафа в регион Хакасия заради обвинение в извършване на екстремистка дейност. Делото ще бъде разгледано от Върховния съд на Хакасия на 1 юни 2020 г.

В рамките на пет години, от 2014 г. до 2019 г., сътрудници на органите на реда в Хакасия са иззели седем книги "Джуан Фалун", лично притежание на руски граждани. Те са иззели и други книги на Фалун Дафа, които не са забранени за разпространение. По тази причина, прокурорът на Хакасия определи даването на тези седем книги на други хора, като "екстремистка дейност".

Какво е Фалун Дафа (Фалун Гонг) и с какво е полезна за руския народ?

Според "Световната енциклопедия" (World Book Encyclopedia, 2002). Фалун Дафа е "система за самоусъвършенстване, възникнала в Китай в началото на 90-те години на 20-и век. Фалун Дафа преподава техники за медитация под формата на упражнения и служи за подобряване на физическото здраве и достигане на нравствена и духовна чистота."

Меотодът включва изпълняване на пет упражнения и следване в ежедневието на принципите Истинност, Доброта, Търпение. Теоретическите и практически основи на учението са изложени в книгата "Джуан Фалун".

В Русия, от над 17 години, действат пет асоциации, които предоставят на доброволни начала обучение на желаещите да научат упражненията и да се усъвършенстват по Фалун Дафа. Както по цял свят, така и в Русия всеки може да се занимава с практиката самостоятелно, без заплащане, без ангажименти, членство и регистрация. Фалун Дафа е древна практика са самоусъвършенстване, възродила се в Китай в началото на 90-те години на 20-и век и разпространена по цял свят. Единствено в Китай, седем години след представянето ѝ през 1992 г. започва преследване на нейните симпатизанти. Причината е огромната ѝ популярност сред всички прослойки на китайското население.

Медицински изследвания, проведени в много страни по света, потвърждават неоспоримата полза от заниманията с Фалун Дафа в посока подобряване на физическото и психическото здраве. Именно с това се обяснява популярността на Фалун Дафа в над 100 страни по света. Често сравняват Фалун Дафа с йога и тайчи (тайдзи цюан). При редовно изпълнение на упражненията, под въздействие на енергията генерирана в тялото на практикуващия, може да се достигне ефектът на подмладяване на организма и повишаване на имунитета. По естествен начин се спира тютюнопушенето и други вредни привички.

Официален повод за обвинението

Основният аргумент на прокуратурата в Хакасия за обвинение в екстремизъм на групата хора, занимаващи се с Фалун Дафа в Абакан, е притежанието им на книгата "Джуан Фалун", която е включена в списък със забранена литература.

Официалната причина за забрана на книгата е наличието в нея на изображението на Фалун: знак, който съдържа елемента будистка свастика. По мнение на некомпетентни специалисти, знакът Фалун е същият като нацистката свастика. Русия е единствената страна в света, включила в списък с екстремистка литература книга, която направлява човек да подобрява своя морал.

Екстремизмът, според трактовката на закон № 114-ФЗ, включва: "насилствено изменение на конституцията и нарушаване целостността на Руската федерация" и "обществени призиви за извършване на действия като масово и съзнателно разпространяване на екстремистки материали и тяхното изготвяне и съхранение с цел разпространение".

Но за повече от 20 години съществуване на Фалун Дафа в Русия, и както преди, така и след поставянето на "Джуан Фалун" в черния списък, няма регистрирани случаи на нанасяне вреда на хората и правителството в резултат на действия или изказвания на представители на Фалун Дафа.

Нещо повече, в предоставените от лицата, получили книгата "Джуан Фалун", обяснителни записки към материалите по делото в Абакан, липсват оплаквания за отрицателно въздействие от съдържанието на текста, за оскърбления или призиви към незаконни действия. По такъв начин може да се предположи, че въпросните лица са получили и предали на властите книгите по една-единствена причина: "молба" от страна на органите на реда.

Що се отнася до текста на книгата "Джуан Фалун": цялостна съдебна психолингвистична експертиза от 2011 г., проведена от експерти от Южния регионален център за съдебни експертизи на Министерство на правосъдието на Руската федерация, не установи съдържание, което подбужда към религиозна омраза или вражда, или призовава към враждебни или насилствени действия.

Важно е да се отбележи фактът, че Първомайският районен съд в град Краснодар, в решение от 27 октомври 2011 г. относно включването на книгата в списък със забранена за разпространение литература, се ръководи от заключение на експертиза, призната за незадоволителна по силата на решение за отмяна от 28 април 2009 г., вместо от заключение от 30 септември 2011 г. на експерти от Ростовската лаборатория на Южния регионален център за съдебни експертизи на Министерство на правосъдието.

"Джуан Фалун" е международен бестселър, издаден в тираж от стотици милиони екземпляри и преведен на 38 езика. В книгата са изложени основите за духовно и физическо самоусъвършенстване на човека спрямо високи морални критерии. Днес книгата се разпространява свободно и е популярна в над 114 страни по света.

Незаконност на преследването на Фалун Дафа в Китай

Преследването на Фалун Дафа в Китайската Народна Република (КНР) продължава 21 години и повече не е вътрешен въпрос за Китай. Една от най-ужасяващите форми на преследване известна досега е насилственото отнемане на органи от живи хора, с цел органите им да бъдат продадени на заможни пациенти нуждаещи се от трансплантация. По информация на правозащитници, болшинството от жертвите на този бизнес са именно последователи на Фалун Дафа, а също тибетци, уйгури и християни. Това потвърждава заключението на независим трибунал за Китай от 17 юни 2019 г., в което се казва: "...Извършването на престъпления срещу човечеството спрямо Фалун Гонг и уйгури е доказано и не подлежи на съмнение..." Мащабите на това престъпление са сравними само с геноцид.

От етична гледна точка, не можем да мълчим и да не разказваме на широката общественост за съществуването на този проблем. Подобна дейност не може да се разглежда като политическа, а по-скоро защитаваща човешкия живот. Сега правителства, парламенти и организации в много страни, както и милиони хора по цял свят са осъдили преследването и престъпното насилствено отнемане на органи от затворници на съвестта в Китай.

Коренната причина за преследването на Фалун Дафа в КНР се крие в неприемането от комунистическата партия на чужда гледна точка. В своята идеология, комунистическата партия изхожда от пълно отричане на вярата в Бог, а също и на духовните, етични и морални принципи на традиционната култура.

Комунистическата партия пропагандира философия на борба, насилие, диктатура и потискане на всякакво инакомислие. Не е ли именно такъв подход проявление на екстремизма, за който се говори в закон №114-ФЗ?

Фалун Дафа отстоява придържането към многовековните традиции; насърчава уважение към вярата и ценностите на предците, призовава към грижа за ближния, към милосърдие и толерантност. Диаметралните идеологически и ценностни различия, завистта на ръководството на китайската комунистическа партия към нарастващата популярност на Фалун Дафа и страхът от загуба на идеологически контрол върху масите са истинските причини за репресиите срещу Фалун Дафа в Китай.

Международна подкрепа на Фалун Дафа и осъждане на репресиите

Международната общност предприема мерки за спиране репресиите срещу Фалун Дафа, уйгури, тибетци и християни. Сред страните, приели закони за ограничаване на трансплантационния туризъм, са Израел, Испания, Италия, Тайван, Чехия и Великобритания. Резолюции, декларации и конвенции, осъждащи насилственото отнемане на органи, са приети от Европейския парламент, Съвета на Европа, ООН, Камарата на представителите на САЩ и правителството на Канада.

С цел да прекратят тези ужасяващи престъпления и да опровергаят клеветите на китайската комунистическа партия по адрес на Фалун Дафа, нейните последователи по цял свят информират обществеността в своите страни за случващото се в Китай и разобличават официалната пропаганда на комунистическата партия.

В цял свят и в Русия в частност, Фалун Дафа е отличена с многобройни грамоти и благодарствени писма за активен принос към обществения живот.

В много градове на Русия са установени положителни отношения между асоциациите на Фалун Дафа и правоохранителните органи. В Москва сме провели две събития на Червения площад по покана на столичното управление на полицията.

Из цяла Русия редовно се организира художествената изложба "Истинност, Доброта, Търпение", която дава възможност на руските граждани да се докоснат до възвишеното традиционно изкуство на Китай.

Източници на невярна информация за Фалун Дафа

Отрицателното отношение към Фалун Дафа се основава на умишлено подправена и лъжовна информация, чийто източник е пропагандата на китайската комунистическа партия. Тази лъжовна пропаганда се разпространява както в Китай, така и зад граница. Именно тези лъжи, фабрикувани с помощта на фалшифициране на факти и дезинформация, се използват за оправдаване за репресиите срещу Фалун Дафа.

Преследването на хора заради убежденията им не бива повече да продължава. Нашата страна вече преживя комунистическото управление (политически репресии и унищожение на вярата и традиционните нравствени ценности). КПСС е официално забранена в Русия. В постановление на Върховния съвет на СССР относно забраната от 29 август 1991 г. се казва: „Дейността на ККП има явен антинароден, антиконституционен характер; пряко свързана е с разпалването сред народа на религиозна, социална и национална вражда, с посегателство върху основните, признати от международната общност права и свободи на човека.“ В дадения контекст е необходимо да бъде разбрано, че китайската комунистическа партия е пряка наследница на КПСС, нейна „прилежна ученичка“ и е възприела повечето нейни методи и стил на работа: диктатура, тоталитаризъм, нетърпимост и борба с всяка форма на инакомислие.

Днес Русия е правова и демократична държава. В предаването „Пряка линия“ от 7 юни 2018 г., относно условията за развитие на нашата страна, Вие казахте: „За да постигнем резултат днес, е необходимо да освободим хората в максимална степен; това могат да постигнат само свободни хора“. Нима ще поставим интересите на чужда страна над общочовешките ценности, здравия разум и законните права на нашите собствени граждани?

Уважаеми господин Президент, молим Ви да обърнете внимание на текущата ситуация и да възстановите справедливостта в отношението към последователите на Фалун Дафа в Хакасия, а именно:

- да наредите проверка на законността на административно дело за признаване извършването на екстремистка дейност от Фалун Дафа в Хакасия;

- да гарантирате спазването на конституционните права на последователите на Фалун Дафа за свободно събиране и практикуване на усъвършенстване на духа и тялото в Абакан, точно както това се случва в други 30 руски града и по света;

- да гарантирате свободното разпространяване на информацията за практиката;

- да наредите проверка на спазването на закона в решението на Първомайския районен съд в Краснодар от 27 октомври 2011 г., което определя информационните материали на Фалун Дага за екстремистки, и да възстановите справедливостта.

Ние сме дълбоко убедени, че с Ваша помощ, тези въпроси ще бъдат разрешени по положителен начин, в съответствие с конституцията на Руската федерация.

С уважение,

Последователи на системата за самоусъвършенстване Фалун Дафа (Фалун Гонг)

(119 подписа)

Източник: https://faluninfo.ru/press-centr/pisma/otkrytoe-pismo-prezidentu-rossijskoj-federacii-v-v-putinu-2/

 

Всички текстове публикувани на уебсайт www.falun-bg.info са собственост на www.falun-bg.info и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните му права". Информацията, включително текстове, могат да бъдат използвани и копирани без изрично писмено разрешение, при поставяне на активен линк към статията в уебсайт www.falun-bg.info. Подробна информация: Общи условия за използване на сайта.


 

Този уебсайт използва cookies