белгийски Сенат Китай Фалун Гонг

Сенатът на Белгия — горната камара на белгийския парламент — прие на 12 юни 2020 г. резолюция, която осъжда практиката на насилствено отнемане на органи в Китайската Народна Република (КНР) от затворници на съвестта, особено от последователи на духовния метод Фалун Гонг и на мюсюлманското малцинство уйгури.

Резолюция 7-162 е подкрепена от 43 от общо 60 сенатори, и ще бъде изпратена на министър-председателя и на министъра на външните работи и отбраната на Кралство Белгия.

Текстът на новата резолюция 7-162 настоява КНР: да осигури прозрачност и постоянен достъп на специалните докладчици на ООН за разследване трафика и трансплантациите на органи; да публикува годишен доклад с подробни данни за извършените трансплантации съгласно изискванията на Световната здравна организация (СЗО); да ратифицира международни спогодби като Римския статут на Международния наказателен съд, Конвенцията на ООН против изтезанията, Международния пакт за гражданските и политическите права и други; да създаде национална система за трансплантация с доброволно даряване на органи, като прилага добри практики и работи в сътрудничество с Европейския съюз, здравни специалисти и регулаторни агенции.

Документът взема предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно отнемането на органи в Китай (2013/2981(RSP); писмената декларация на Европейския парламент от 27 април 2016 г. относно спирането на отнемането на органи от лица, лишени от свобода заради убежденията си, в Китай (0048/2016); доклада "Кървава реколта/Клането: Актуализация" (2016 г.) и заключението на независимия трибунал за Китай от 1 март 2020 г., според което принудителното отстраняване на органи в Китай продължава.

Новата резолюция е продължение на приетия на 25 април 2019 г. от Долната камара на белгийския парламент (Камарата на представителите) законопроект, който ще налага санкции на участници в покупко-продажбата на човешки органи. За виновниците се предвижда лишаване от свобода до 20 години и глоба в размер на 1,2 милиона евро (2,3 милиона лева).

Испания, Италия, Израел, Норвегия и Тайван вече приеха закони, които забраняват на свои граждани да пътуват до Китай за трансплантация на органи. Подобни усилия са в ход в Чехия, Австрия, Великобритания, Канада, Австралия и други.

През последните две десетилетия, многобройни разследвания и показания на затворници и медицински служители потвърждават, че в държавни китайски болници се извършва насилствено отнемане на органи от затворници на съвестта, като в процеса на изваждането, жертвите умират. Според експертни изчисления, Китай извършва 60 000 - 90 000 трансплантации годишно — брой, далеч надвишаващ този на доброволните дарения на органи и на официалните статистики за извършени трансплантации. Предполага се, че болшинството от жертвите на насилственото отнемане на органи са последователи на Фалун Гонг.

 

Всички текстове публикувани на уебсайт www.falun-bg.info са собственост на www.falun-bg.info и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните му права". Информацията, включително текстове, могат да бъдат използвани и копирани без изрично писмено разрешение, при поставяне на активен линк към статията в уебсайт www.falun-bg.info. Подробна информация: Общи условия за използване на сайта.


 

Този уебсайт използва cookies