книга Джуан Фалун България

Фалун Гонг, известна също като Фалун Дафа, е практика за усъвършенстване на съзнанието и тялото, също така учение за произхода на човека, възникване на живота и устройството на вселената. Базира се на нравствените принципи: Истинност, Доброта, Търпение.

Първоначално Фалун Гонг е представен на широката общественост в началото на 90-те години на XX в. в Китай. Постепенно придобива огромна популярност и признание в целия свят. Понастоящем в повече от 110 страни по света, включително и в Русия, десетки милиони хора са последователи на практиката, следвайки трите основни принципа: Истинност, Доброта, Търпение.

За съжаление, под влияние на външни фактори, последователите на Фалун Гонг в Русия се сблъскват с нарушение на правата им на свобода на вероизповеданията и съвестта, залегнали в член 28 от Конституцията на Руската Федерация.

Предпоставка за това е подписаният договор за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Русия и Китай на 16 юли 2001 г. Една от най-важните неговите разпоредби, посочени в член 8 е: всяка страна да се противопостави на създаването и дейността на своята територия на организации и групи, "нанасящи ущърб на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на другата страна."

"Договореностите, разбира се, следва да се спазват, но не във вреда на собствените граждани и без да се унижава тяхното достойнство" - е мнението на автора на статията.

През 1999 г. китайският комунистически режим започва масирани репресии над привържениците на практиката в Китай. По какъв начин това впоследствие засяга Русия и нарушаването на член 28 от Конституцията на Руската Федерация?

Интересите на Дзян Дзъмин, ръководител на китайската комунистическа партия (ККП) в този период, са концентрирани именно в тази точка: в лицето на Руската федерация той търси мълчалив и надежден съюзник за укриване и подкрепа за кървавите репресии, които той започва лично през 1999 г., срещу последователите на Фалун Гонг.

Въз основа на сключените спогодби, китайското правителство напълно необосновано присъединява Фалун Дафа към същия член 8 от споразумението. То предоставя на руското правителство не само изкривена, но в повечето случаи, точно противоположна на реалността информация за тази практика.

В резултат на това, с множество процедурни нарушения и безпочвени основания, Джуан Фалун, основната книга на системата за духовно и физическо самоусъвършенстване Фалун Дафа, е включена в списъка на екстремистката литература от руското министерство на правосъдието на 27 октомври 2011 г.

Като се вземат предвид интересите на Руската Федерация, на руското правителство можеше да бъде по-лесно да не изпълнява някои съмнителни изискванията на китайската комунистическа партия въз основа на сключения договор, тъй като има добра причина за това - откритото волеизявление на хората по този въпрос.

Група от руски привърженици на системата за духовно и физическо самоусъвършенстване Фалун Гонг вярват, че книгата, която учи на Истинност, Доброта и Търпение няма място в този "черен списък" и е организирала жалба-подписка в защита на книгата на специализирана електронна платформа за създаване на петиции change.org. - "Възстановяване на законното право на свободно разпространение на книгата "Джуан Фалун" в Русия."

Всеки може да подкрепи желанието на руските привърженици на Фалун Дафа да възстановят справедливостта и да се постигне изключване на книгата "Джуан Фалун" от списъка на екстремистката литература. Всеки може да се подпише в подписката и да я разпространи между своите приятели и роднини.

Това пряко засяга интересите на огромен брой хора - както руски граждани, така и десетки милиони граждани от други държави, които практикуват духовно-оздравителната система Фалун Дафа.

Подписалите се имат шанс да съдействат за това, хората да върнат пълноценната свобода на вероизповеданията и убежденията в Русия, а като следствие, подписът може да изиграе роля на отслабване не само на кървавите репресии в Китай, но също може да допринесе за отстраняването на Русия от положението на неволен съучастник на комунистическата партия в Китай в нейните престъпления.

Пушкин е писал в произведението си "Капитанската дъщеря": "Пази дрехите си нови, а честта си от младостта."

Всяко пренебрегване на съвестта и честта носи само горчиви плодове, особено в случаи на такива големи мащаби на репресии срещу Фалун Дафа.

 

Всички текстове публикувани на уебсайт www.falun-bg.info са собственост на www.falun-bg.info и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните му права". Информацията, включително текстове, могат да бъдат използвани и копирани без изрично писмено разрешение, при поставяне на активен линк към статията в уебсайт www.falun-bg.info. Подробна информация: Общи условия за използване на сайта.


 

Този уебсайт използва cookies