чешки законодатели трансплантации закон

Политици и експерти в Чешката република подкрепиха проект за изменение на закона за трансплантациите. Изменението цели да забрани на чешките граждани да посещават Китай с цел трансплантация на органи: явление, известно като "трансплантационен туризъм". И изобличава неетичните практики, свързани с насилственото отнемане на органи от затворници на съвестта в китайски затвори.

Според сенатор Марек Хилшер, член на Сенатската здравна комисия, Чешката република трябва да приеме закон за ограничаване на трансплантационния туризъм към Китай, подобно на Испания (2013 г.), Тайван (2015 г.), Италия (2016 г.), Израел (2006 г.) и други. Неотдавна Канада и Австралия също обсъдиха приемане на подобен закон.

"Определено не бива да бъдем безразлични; ще предложа това изменение и нека видим как ще потръгне", каза Хилшер в интервю за Чешкото национално радио на 8 декември 2018 г.

От 2006 г. насам, експерти отбелязват рязко увеличаване броя на трансплантациите и трафика на органи в затворническата система в Китай. Твърденията за тези злоупотреби обаче все още не са потвърдени в съда. На прицел са преследвани религиозни и етнически групи, от телата на чиито членове са отнемани жизненоважни органи. Това се случва в модерни центрове за трансплантация, твърдят експерти, свидетели и медицински персонал. Зад злоупотребите стои китайският режим.

Резолюция на Европейския парламент от 2013 г. се обяви срещу трансплантационния туризъм и може да служи като допълнителен стимул за законовото изменение в Чешката република.

Законопроекта подкрепиха също бившият културен министър Даниел Херман и Ян Пейн, експерт по биомедицинска етика в Карловия университет в Прага. Зад идеята застанаха и членове на Пиратската партия, Чешкият хелзинкски комитет и бившият правителствен комисар за човешките права, Моника Шимункова.

Първи опит

Това е първи опит в Чешката република да се установи нов "етичен стандарт" за трансплантациите в чужбина и да се въведат наказания за престъпления, свързани със злоупотреби с органи.

На 19 ноември 2018 г. по време на публично заседание на Сената, Хилшер за първи път обяви, че планира да предложи изменение в закона за трансплантациите.

"Не съм запознат с нашето законодателство, но ще го проуча. И ако не успеем да приложим тази забрана под формата на закон, подобен на тези в Канада и Израел, поне ще направя всичко възможно да обърнем необходимото внимание на проблема", каза сенаторът.

Сенатът на Чешката република вече е наредил проучване на аналогични законодателства в други държави, според медията Епок Таймс.

Бившият културен министър Даниел Херман се сблъсква с преследването на религиозни последователи и етнически малцинства в Китай, докато е директор на Института за изследване на тоталитарните режими – Прага. Херман се е срещал няколко пъти с авторите на доклади за китайската трансплантационна индустрия.

"Изцяло подкрепям инициативата на Сената за резолюция срещу туризма за органи", заяви Херман по време на публично заседание на Сената на 19 ноември 2018 г.

"Примерът на Израел, наш близък съюзник, е много вдъхновяващ и ние можем да го последваме, като приемем подобно законодателство. Ще използвам контактите си с депутати и членове на правителството, по-специално във външното и здравното министерства, за да започнем да работим по тази инициатива."

Ян Пейн, експерт по биомедицинска етика в Карловия университет в Прага, е автор на проучване на неетичните практики в китайската трансплантационна индустрия. Той подкрепя приемането на закон срещу трансплантационния туризъм и за повишаване осведомеността по въпроса. Според него, е необходимо да се проведе публична дискусия по темата.

"Имам опит с такива неща; занимавал съм се с подобни проблеми и преди, затова повтарям: много хора в Чехия просто не вярват в това", каза Пейн във връзка с изявление относно случаи на насилствено отнемане на органи от дисиденти в Китай.

"Има и група хора, които не искат да повярват. И трета - които не могат да повярват. Ние няма да можем да ги променим, нито ще променим китайската политика, но можем да говорим за проблема: тук има политици, има журналисти, и така проблемът ще достигне до широката общественост; онези, които сега не вярват, биха могли да повярват: да повярват, че действителността наистина е толкова ужасяваща."

Пейн, заедно с бившия министър за правата на човека и националните малцинства Михаел Коцаб, стана спонсор на чешкия превод на книгата "Клане" на Итън Гутман. Книгата разкрива злоупотребите със затворници от китайския режим, превръщайки ги в недоброволни донори на органи в центрове за трансплантация.

Предотвратяване на трансплантационния туризъм

Тъй като западните държави нямат възможност да се борят с неетичните практики пряко на територията на Китай, техните усилия са насочени към намаляване участието на техни граждани в трансплантации на органи от недоброволни донори.

"В Италия нямаме правомощията да спрем това престъпление, но имаме задължението да положим всички усилия, да не ставаме негови съучастници", каза сенатор Маурицио Романи по време на дебат в италианския Сенат през март 2015 г.

Изменението на италианския закон получи одобрението на чешкия експерт по трансплантации, д-р Щефан Витко, член на Чешкото трансплантационно общество.

"Забележителното в италианския закон е, че пациенти, подложили се на трансплантация на орган от черния пазар, са държани отговорни, и мисля, че това е ефикасна мярка. Значими се и санкциите срещу замесените медицински кадри", писа Витко до медията Епок Таймс в отговор на гореспоменатите доклади от 2016 г.

Италианското изменение предписва високи парични глоби за медицински лица, посредничили при подобни трансплантации, и доживотна забрана за професионална практика на замесени лекари, медицински сестри и друг здравен персонал.

Чешкият хелзинкски комитет (ЧХК) публикува изявление относно твърденията, че китайският режим избива дисиденти чрез злоупотреби в областта на трансплантационната хирургия: "ЧХК изразява дълбока тревога от постоянните и достоверни доклади за системно, одобрено от държавата принудително отнемане на органи от китайски затворници на съвестта, включително от голям брой привърженици на Фалун Гонг заради техните религиозни убеждения, както и от членове на други религиозни и етнически малцинства."

Позовавайки се на резолюция на Европейския парламент номер 2013/2981 (RSP) относно принудителното отнемане на органи в Китай, ЧХК "призовава чешкото правителство и президента на Чешката република да разгледат въпроса за принудителното отнемане на органи от затворници на съвестта в Китай и да осъдят публично злоупотребите, свързани с трансплантациите на органи в тази страна, включително да помогнат за повишаване осведомеността за този проблем сред чешките граждани, пътуващи до Китай, и да предприемат всички мерки за предотвратяване на трансплантационния туризъм между Чешката република и Китай."

През юли 2007 г. Чешкото трансплантационно общество получи писмо от неправителствената организация "Лекари срещу насилственото отнемане на органи" (DAFOH). "Чешкото трансплантационно общество недвусмислено осъжда подобни практики и напълно се дистанцира от тях", гласи изявление на организацията.

Изобличаване на насилственото отнемане на органи в Китай

На 28 юни 2017 г. третият секретар на китайското посолство в Прага, Ци Даджуан, изпрати изявление до Чешкото национално радио, в което отрече всички твърдения за злоупотреби с трансплантации на органи.

Въпреки това, обществеността вече е запозната с редица доказателства, че китайският режим отнема органи от затворници на съвестта. Това стана основно благодарение на работата на двамата канадски адвокати Дейвид Килгор и Дейвид Матас. Тяхното разследване разкри, че болшинството затворници, убити в процеса на отнемане на органи, са последователи на Фалун Гонг, традиционна духовна медитативна практика, подложена на тежки репресии от китайския режим от 1999 г. насам.

След март 2006 г. зачестиха твърденията, че китайската комунистическа партия използва армията и силите за сигурност за избиване на последователи на Фалун Гонг и други затворници за съвестта, с цел отнемане и продажба на техните органи. Свидетелски показания предполагат, че властите използват затворниците на съвестта като жива банка с органи, и ги убиват при поискване.

Килгор и Матас публикуваха резултатите от предварителното си разследване през 2006 г. под заглавие "Кървава реколта: доклад върху обвиненията в отнемане на органи от практикуващи Фалун Гонг в Китай". През 2016 г., в съавторство с Итън Гутман, Килгор и Матас публикуваха обновена версия на доклада, със заглавие: "Кървава реколта/Клането: Актуализация".

През последните почти две десетилетия пациенти от цял свят, отчаяно нуждаещи се от трансплантация на орган, пътуват до Китай, където, според реклами на местни болници, могат да се сдобият със съвместим орган в рамките на седмици или месеци: срок, далеч по-кратък от нормалния период на изчакване в родните им държави.

Тези медицински туристи неволно допринасят за разцвета на китайската търговия с органи без идентифициран донор, а кратките срокове за намиране на органи се дължат на факта, че държавата разполага с огромна банка живи недоброволни донори, заключават Матас и Килгор. За своите разследвани, двамата са номинирани за Нобеловата награда за мир през 2010 г.

Според двамата експерти, трансплантациите в Китай са десетки хиляди годишно от 2000 г. насам.

Източник: https://www.theepochtimes.com/czech-republic-lawmakers-experts-push-for-new-law-preventing-transplant-tourism-to-china_2754774.html?fbclid=IwAR3fAtregytSNjdBWom9eX2hKABRRn-uR1Ox-8PcoXIXqj0PCDN6NDjHD_0

Всички текстове публикувани на уебсайт www.falun-bg.info са собственост на www.falun-bg.info и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните му права". Информацията, включително текстове, могат да бъдат използвани и копирани без изрично писмено разрешение, при поставяне на активен линк към статията в уебсайт www.falun-bg.info. Подробна информация: Общи условия за използване на сайта.


 

Този уебсайт използва cookies