Китай разследване правосъдие

През 2015 г. Световната организация за разследване на преследването на Фалун Гонг (СОРПФГ) получи телефонни записи, предоставени от двама практикуващи Фалун Гонг, които показват как доктори в Китай убиват хора, за да им отнемат органите. Докторите не само твърдят, че броят на добитите органи е безчетен, но също заплашват, че ще убият и практикуващите, които им се обаждат.

В 9:55 ч. на 21 декември 2015 г., когато отговаря на телефонното обаждане на практикуващ Фалун Гонг, дежурният лекар (мъж, може да е Лунмин Ли) от отделението по сърдечни трансплантации на Централната болница в Дзянмън, провинция Гуандун, потвърждава: “Да (потвърждава, че е убивал практикуващи Фалун Гонг за техните органи) и какво от това? Те са от (практикуващи) Фалун Гонг и какво от това!”, “Ние сме извършили толкова много (операции), вероятно не сте разследвали достатъчно добре, те са твърде много.”

В 22:54:46 ч. на 21 декември 2015 г., когато практикуващ Фалун Гонг пита дежурния лекар от отделението по сърдечни трансплантации на Централната болница Дзянмън, провинция Гуандун: “колко органи сте отстранили от живи практикуващи Фалун Гонг?” Той отговаря: “безброй”. Когато е попитан отново: “Смеете ли да потвърдите, че са ‘безброй’?” Той отговаря още веднъж: “безброй”. Този доктор директно заплашва практикуващия Фалун Гонг, който му се обажда: “само посмей да дойдеш тук, аз ще те убия, ще те убия и ще видя дали ще отидеш на Небето или в Ада”.

Според разследванията на СОРПФГ, Централната болница в Дзянмън, филиал на университета Сун Ят-сен, започва бъбречни трансплантации през 1999 г., чернодробни трансплантации през юли 2002 г., както и първият случай на присаждане на сърце е през декември 2005 г. Графикът, по който тази болница започва да присажда органи, е синхронизиран с преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия).

По-долу са части от записите на телефонните разговори.

Първа част от записите:

Практикуващ (Практикуващ Фалун Гонг): Това ли е отделението за сърдечни трансплантации на Централната болница в Дзянмън?
Доктор: Кой сте вие? За какво става въпрос?
Практикуващ: Да, аз търся Д-р Ли, Лунмин Ли. Той е на първо място в листата на заподозрените в отнемане на органи от живи практикуващи Фалун Гонг, издадена от СОРПФГ. В нея е описано в коя година и месец, какъв брой операции е извършил. СОРПФГ е международна организация, посветена на предоставянето на правни доказателства на международния съд. Ако вие сте участвал, отнемането на човешки органи е углавно престъпление, по-наказуемо дори от това, което Хитлер е правил.
Доктор: Няма проблем, каквото и да е обвинението, не ми ги говори тези неща.
Практикуващ: Ще бъдете наказан от закона.
Доктор: Това не е проблем.
Практикуващ: Има също така и правосъдни санкции.
Доктор: Ние сме извършили толкова много (операции), вероятно не сте разследвали достатъчно добре, те са твърде много.
Практикуващ: Какво ще правите с вашето бъдеще?
Доктор: С каква цел ми се обаждаш?
Практикуващ: Да ви кажа да не се замесвате в това (отнемане на органи).
Доктор: И какво ще стане, ако вече съм се замесил?
Практикуващ: Сега все още не е твърде късно, бързо спрете! Надявам се, че не участвате, това е углавно престъпление.
Доктор: Отнемане на човешки органи. Ти смяташ, че си Фалун Гонг?
Практикуващ: Вие отнемате органи от практикуващи Фалун Гонг, отнемането на човешки органи е отдавна изобличено пред международната общественост.
Доктор: Това има ли някаква връзка с мен?
Практикуващ: Пряко е свързано с вас.
Доктор: Извършил съм твърде много.
Практикуващ: Направихте ли го днес?
Доктор: Правя го всеки ден.
Практикуващ: Те практикуващи Фалун Гонг ли са?
Доктор: (следва обида) Знаеш ли какво е Фалун Гонг, знаеш или не? Смееш ли да дойдеш тук, кажи ми в лицето, смееш ли? Попитах дали смееш или не? Ако не смееш, престани да ми говориш (следва обида).
Практикуващ: Аз знам, че сте спечелил много мръсни пари, но ще трябва да платите цена за тези пари. Ако имате съвест, все още има време да се откажете. Не чакайте докато стане твърде късно да съжалявате. Фалун Гонг е разпространен в 114 страни и региони, хората го практикуват независимо от възраст, раса и цвят, това е Законът на Буда, ( ... ), вие не можете вечно да бъдете заблуден от лъжите.....
Доктор: Току що те попитах, дали смееш да дойдеш тук или не?
Практикуващ: Вие преследвате добри хора, колко голям е този грях. Дори да го вършите от невежество, все така се счита за престъпление, нали?
Доктор: Не ми говори много, смееш ли да дойдеш?
Практикуващ: Аз съм в Сингапур.
Доктор: Аз ще ти заплатя пътните, (ругатня), не ми говори, ако нямаш смелост, какъв смисъл има да ми говориш толкова много.
Практикуващ: Разговорът по телефона е същият като лице в лице.
Доктор: Каква е целта ти? Какъв е смисълът да ми се обаждаш? Искаш пари, нали?
Практикуващ: Кога съм искал парите ви?
Доктор: Аз съм твоят господар праотец.
Практикуващ: Не правете зли неща, древните са казали, че джентълменът обича парите, но ги печели по почтен начин.
Доктор: Не ми говори по дяволите за принципи, аз не разбирам. Просто ти зададох въпрос, каква е целта на твоето обаждане? Смееш ли да дойдеш тук?
Практикуващ: Целта на обаждането е да ви кажа, не участвайте (в отнемане на органи) от сега нататък, ако вече сте се замесил.
Доктор: И какво, ако вече участвам? Казах ти, че участвам и какво?
Практикуващ: Участието (в това) ще ви донесе на теб и вашето семейство много лоши последици, това е, което имам предвид. Ако ме разбирате, веднага ще се откажете.
Доктор: Смяташ ли, че ще следвам, каквото ми казваш? Не искаш ли да правиш добри дела и да натрупаш добродетел? Ела тук и промотирай.
Практикуващ: Правенето на добро и натрупване на добродетел е да ви кажа истината, след като разберете истината, вие ще направите мъдър избор за по-добро бъдеще.

Втора част от записите:

Името на човека, който отговаря на телефонното обаждане не е ясно, въпреки че, когато е запитан, дали е Лунмин Ли, той не отрича. Като се има предвид времето на обаждането, той може да е дежурният лекар, докато Лунмин Ли, завеждащият отделение, може би e почивал по това време. Ето защо, дали мъжът, отговорил на обаждането е Лунмин Ли или дежурният лекар, не е ясно. Така, този лекар в трансктрипта по-долу ще бъде наричан "доктор".

Доктор: Здравейте.
Практикуващ: Здравейте, вие ли сте Д-р Лунмин Ли от отделението по сърдечни трансплантации в Централната болница на Дзянмън?
Доктор: Кой сте вие?
Практикуващ: Обаждам се от чужбина.
Доктор: Какъв е проблемът?
Практикуващ: Искам да ви кажа, че Шинмин Джоу от вашата болница участва в отнемане на органи от живи Фалун Гонг практикуващи, неговото име е в листата на СОРПФГ. Известно ли ви е това?
Доктор: Тъкмо изпратих с ругатни един и ето още един пристига!
Практикуващ: Колко практикуващи Фалун Гонг сте убил? Как можете да не мислите за престъпленията си, които не се допускат от небесните принципи?
Доктор: Нека да те попитам...
Практикуващ: Случай, който засяга човешки живот се разглежда с първостепенно внимание! Има богове над главата на всеки един, знаете ли.....
Доктор: Само посмей да дойдеш тук, аз ще те убия, ще те убия и ще видя дали ще отидеш на Небето или в Ада.
Практикуващ: Имате ли смелоста да ми кажете колко операции на практикуващи Фалун Гонг сте направил? Колко органи сте отстранил от практикуващи Фалун Гонг?
Доктор: Безброй са.
Практикуващ: Смеете ли да потвърдите, че са безброй?
Доктор: Безброй са, наистина за безброй!
Практикуващ: Аз записвам...
Доктор: Безброй са ...
Практикуващ: Ние ще качим този запис в интернет, нека целият свят чуе това, което казвате, тези ужасни думи.
Доктор: Няма проблем, направи го, кажи ми уебсайта, ще е дори по-добре.

През 1999 г. Дзян Дзъмин, Джоу Юнкан и други високопоставени членове на ККП, предприемат повсеместен геноцид срещу практикуващите Фалун Гонг. Под закрилата на политиците и законовите комисии, извънсъдебното Управление 6-10, съдебната система, военната полиция, армията и местните медицински институции, дружно и систематично извършват престъпления срещу човечеството.

С настоящото, СОРПФГ призовава всички хора да ни помогнат в наблюдението и проследяването на престъпници, отговорни за отнемане на органи от живи практикуващи Фалун Гонг, като съдебни полицаи, хирурзи и посредници на донори, също и директно отговорните служебни лица от всички нива на правителството и събиране на информация за тях и докладване на СОРПФГ, когато те и техните роднини напускат Китай и за техните авоари скрити в чужбина.

Молим, конкретно да посочите името на заподозрения във вашите доклади, неговия пол, професия, характерни черти, страна на посещение, град, причина за посещението. Дали той незаконно е придобил авоари в чужбина или бизнес активи. Моля, докладвайте директно на имейла на СОРПФГ или се свържете по други надеждни канали.

Нашият принцип е, че който и да е извършил престъплението, ще бъде държан отговорен за него. Ако е групово престъпление, замесените лица ще бъдат подведени под отговорност поотделно; подтикването към престъпление е равносилно на директно участие.

Основавайки се на този принцип, всички престъпления, заповядани от правителството, ще бъдат проследени до лицата, които ще бъдат държани отговорни за извършването им. Всички, които са участвали в преследването на Фалун Гонг, ще подлежат на цялостно разследване и наказани с цялата строгост на закона.

По този начи СОРПФГ предупреждава онези, които участват в преследването на практикуващите Фалун Гонг: това преследване е геноцид и престъпление срещу човечеството – същият тип престъпление, което беше извършено от нацистките военнопрестъпници.

Световната организация за разследване на преследването на Фалун Гонг (СОРПФГ) е създадена на 20 януари 2003 г. Нейната цел е да подпомага и улеснява международната общност и правосъдните агенции, да разследват престъпното поведение на всички институции, организации и лица, замесени в престъпленията при преследването на практикуващи Фалун Гонг.

 

Всички текстове публикувани на уебсайт www.falun-bg.info са собственост на www.falun-bg.info и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните му права". Информацията, включително текстове, могат да бъдат използвани и копирани без изрично писмено разрешение, при поставяне на активен линк към статията в уебсайт www.falun-bg.info. Подробна информация: Общи условия за използване на сайта.


 

Този уебсайт използва cookies