Китай династия Тан

Предание разказва за няколко видни личности от династията Тан (618 -907 г.), които са превъзмогнали злото с прошка и щедрост.

Отплащане на омразата с прошка

Ду Чукъ служил заедно с чичо си в армията на Уан Шичун. Но чичото хранел омраза към Ду и неговите двама братя. Тази омраза породила смъртта на най-големия брат на Ду, който бил убит по заповед на Уан Шичун. Ду също бил хвърлен в затвор, където почти умрял от глад, но въпреки това не изпитвал злоба към чичо си.

Когато Ли Шимин - генералът на Тан победил Уан Шичун, екзекуция заплашвала чичото. По това време по-големият брат на Ду бил старши съветник на Ли Шимин и искал да отмъсти на чичо си за злото, което е сторил на братята му. Но Ду бил много състрадателен и го помолил през сълзи да пощади живота му. Брат му се трогнал и изоставил гнева си, като на омразата отвърнал с прошка. По негова молба Ли Шимин пощадил живота на чичо им.

Несправедливо обвинен

След като освободили чичото, той продължавал да създава неприятности на Ли Шимин. Но вместо да бъде наказан, получил пост, където талантът му да бъде използван за добро.

През 625 г. избухнал бунт. След потушаването му, бунтовниците уличили несправедливо чичото на Ду в подбудителство. Ли Шимин бил наясно, че човекът е невинен и го възнаградил с 300 унции злато.

През 626 г. Ли Шимин станал най-могъщият китайски император. Той избрал чичото на Ду Чукъ за министър, отговарящ за цялата йерархия на правителствените служители. Над 40 служители са насърчени да служат в императорския двор по препоръка на чичото и много от тях се откроили при служенето на страната.

Пощаден живот

След като пощадява живота на чичо си, Ду Чукъ заживял като отшелник в планинските възвишения Сун, стотици мили източно от столицата на династия Taн. През 630 г. се завърнал, за да служи в императорския двор, като бил издигнат до ранг министър.

Веднъж Ду Чукъ бил хванат да подкупва длъжностни лица в императорския двор.

Императорският наследник разбрал за ролята на Ду, но си премълчал. Дал известност на стореното от Ду едва, когато престъплението излязло на бял свят, но пощадил живота му. Тогава му дава поста държавен комисар, за да може по този начин да изправи отново своите простъпки чрез служба за страната.

Така Ду Чукъ, който бил тормозен от чичо си в миналото, е добре възнаграден накрая.

Историята ни показва как хора от различни среди в династията Тан преодоляват злобата, като приемат и дават прошка и се отнасят с толерантност към вината и грешките на другите. Това е една от причините, поради която династията Тан е достигнала до разцвет и според историците се смята за върхов период в китайската цивилизация.

Из историческата хроника на династия Тан, Биография том 16.


 

Този уебсайт използва cookies