органи отнемане картина

Остър дебат относно използването на органи за трансплантации от затворници в Китай, се разпали отново по време на международна конференция за трансплантации в Хонконг. На конференцията няколко лекари и етици заявиха, че срещата не трябва да бъде провеждана в Китай, като се има предвид противоречията.

Китайските представители на здравеопазването твърдят, че са спрели да използват органи от затворници от 1 януари 2015 г., след като десетилетия са използвали органи най-вече от осъдени на смърт. Те твърдят, че работят за изграждането на национална донорска система, която изключва използването на затворници.

Хонконг, бивша британска колония, която се връща под китайско владение през 1997 г., има донорска система, отделна от китайската.

Но в статия, публикувана в Американския журнал за трансплантации, ден преди откриването на 26 Международен конгрес на трансплантационното общество, лекари, членове на неправителствена медицинска организация, определиха като прибързано решението, срещата да се проведе в Китай.

„В настоящия контекст не е възможно да се провери достоверността на обявените промени и остава прибързано Китай да се включва като етичен партньор в международното трансплантационно общество“, пишат авторите, сред които изпъкват имената на д-р Якоб Лави от медицинския център Шеба в Израел и д-р Торстен Трей, изпълнителният директор на "Лекари против насилственото отнемане на органи" - неправителствена група, базирана във Вашингтон.

„Докато не разполагаме с независими и обективни доказателства за пълното прекратяване на неетичното изземане на органи от затворници, медицинската общност има професионалното задължение да поддържа академично ембарго срещу професионалистите в Китай, занимаващи се с трансплантации“, заявяват те.

Международни медицински организации, като Световната медицинска асоциация и Трансплантационното общество, смятат, че използването на органи от затворници в коя да е страна, която прилага смъртното наказание, нарушава медицинските етични стандарти, тъй като затворниците не могат да дадат съгласието си свободно. В Хонконг смъртното наказание е отменено, но то често се прилага в Китай.

Според информация от 5 май 2016 г. на сайта на Китайската фондация за развитие на трансплантациите, групата натоварена с осъществяване на реформите при трансплантациите, затворниците все още ще могат да дарят органите си.

Опитите да се свържем по телефона с представители на фондацията, с молба за разясняване на ситуацията, останаха безуспешни.

Д-р Лави, който е и президент на Израелското трансплантационно общество, заяви в интервю, че чрез организирането на срещата в Хонконг и предоставяне на участие на представители от Китай, обществото се е "отказало от единственото си оръжие срещу Китай, при настояването страната да придобива органи за трансплантации, използвайки единствено етични начини."

Д-р Лави, който е член на етичната комисия на Трансплантационното общество и на борда на съветниците на Лекари против насилственото отнемане на органи, заяви, че в знак на протест, той няма да присъства на конгреса.

Нито президентът на обществото, д-р Филип О'Конъл, нито двамата бивши президенти отговориха на молбата за коментар, изпратена им по електронната поща.

На своя сайт обществото заявява, че се противопоставя на неетичното отнемане на органи и е настоявало три пъти участниците от Китай да предоставят информация за цитираните източници на органи.

"Всички предложени статии, които пишат за използване на органи от затворници, са били отхвърлени, както и тези за които няма деклариран източника на органите", се казва в сайта.

В статията си в Американския журнал за трансплантации, авторите специално изразяват "етични загриженост" относно 10 статии от китайски лекари, които са включени за представяне пред конгреса.

Д-р Лави също изрази загриженост, подобна на тази в резолюцията, приета от Камарата на представителите на Сената на САЩ през юни, относно "нови и нови, правдоподобни доказателства", че са отнемани органи от затворници на съвестта, особено от задържани практикуващи на преследваната в Китай духовна медитативна практика Фалун Дафа.

Статията в Американския журнал за трансплантации също адресира това безпокойство: "Забелязва се, че Китай нито адресира, нито включва като част от предстоящи реформи обещанието за спиране на отнемането на органи от затворници на съвестта."

Китайското правителство също не е променило закона за използването на органи от затворници.

Д-р Лави, който е сърдечен хирург, разказва за клиент през 2005 г., който му казал, че в Китай го чака ново сърце след две седмици. Според д-р Лави, това е възможно само, ако страната има голям „резерв“ от живи, предварително изследвани донори."

"Аз съм просто един еврейски сърдечен хирург и син на оцелял от Холокоста, и причината да отделям толкова време на този въпрос, е че не мога да мълча пред лицето на ново престъпление срещу човечеството", казва той.

 


 

Този уебсайт използва cookies