Канада резолюция органи

Международната подкомисия за човешки права в канадския парламент прие резолюция, осъждаща насилственото отнемане на органи в Китай.

Подкомисията направи следното изявление с дата 6 ноември 2014 г.:

"Подкомисията изслуша тревожни показания за насилствено отнемане и трафик на човешки органи. Празнината между доставките и търсенето на органи от донори благоприятства за зараждане на неетични и незаконни практики.

Пациенти, нуждаещи се от трансплантация в Канада и другаде по света, често чакат с години, за да се сдобият със съвместим орган по законен път. Водени от инстинкт за оцеляване, тези пациенти може да решат да пътуват в чужбина за трансплантация в държава, където мога да си купят орган.

За жалост, в условията на глобална търговия, органите са често изземвани недоброволно от най-бедните хора по света и от онези, които са най-уязвими.

Подкомисията е обезпокоена от наличието на доказателства за насилствено иззети органи от екзекутирани политически затворници и членове на религиозни и етнически малцинствени групи в Китайската Народна Република, с цел продажба на пациенти нуждаещи се от трансплантация.

Свидетели посочват, че полицейски, военни и медицински кадри в известен брой региони на Китай са замесени в незаконно отнемане на органи, включително лекари, научни изследователи, болничен и клиничен персонал, както и служители на правосъдната система."


 

Този уебсайт използва cookies