комунизъм книга дявол

 

Медията "Епок Таймс" започна да публикува серия от преводи от китайски език на нова книга със заглавие "Как призракът на комунизма управлява нашия свят" на Редакционната колегия на книгата "Девет коментара за комунистическата партия".

Планът на дявола да унищожи човечеството е подготвян от векове. Неговите подредби се проявяват в лабиринта на социалните дела, от масови движения до правителствени елити, по цял свят и през историята, работейки безспирно, за да вкара в клопка и елиминира човека.

Съдържание

1. Покваряване на човешката мисъл
a. Измамата на атеизма
б. Заблудата на материализма
в. Богохулството на еволюцията
г. Култът на науката
д. Философия на борбата
е. Интелектуален излишък
ж. Подправен език

2. Погубване на традиционната култура
a. Влошено образование
б. Изродено изкуство
в. Контрол над медиите
г. Популяризиране на порнография, хазарт и наркотици
д. Покваряване на всички професии

3. Разрушаване на обществото
a. Подкопаване на църквата 
б. Разпадане на семейството
в. Тоталитаризмът в Изтока
г. Проникване в Запада
д. Извращаване на закона
е. Финансови машинации
ж. Хипер-правителство

4. Организиране на социални катаклизми и създаване на смут
a. Война
б. Революция
в. Икономическа криза
г. Отчуждаване на човека от неговата земя и корени
д. Отвличане на социални движения
е. Тероризъм

5. Разделяй и владей
a. Премахване на инакомислието
б. Дърпане конците на елитите
в. Затъпяване на масите
г. Създаване на хулигански тълпи
д. Ускоряване замяната на поколенията
е. Раздробяване на обществото

6. Измама и отбрана
a. Открита конспирация
б. Прикрити действия
в. Демонизиране на опозицията
г. Отклоняване на критика
д. Спечелване на мнозинството

1. Покваряване на човешката мисъл

Дяволът е обърнал критериите за различаване на добро и зло. Той определя праведността като порочна и порока като състрадание. Прикрива зловещите си понятия с "наука" и маскира гангстерската си логика, използвайки "социална справедливост". Използва "политическа коректност", за да наложи контрол върху мисълта и разпространява "ценностен неутралитет", за да направи хората нечувствителни към жестоки зверства.

a. Измамата на атеизма

Човекът беше създаден от божественото, и вярващите получават божествена закрила. Следователно, първата стъпка в унищожаването на човечеството е да се прекъсне връзката между човека и боговете. Дяволът изпрати свои агенти в човешкия свят, да разпространяват атеизъм и неотклонно да извращават човешката мисъл.

През 50-те години на 19-и век, германският материалист философ Лудвиг Фойербах казва, че Бог е просто проекция на вътрешната природа на човека. Социалистическият химн, "Интернационалът", твърди, че никога не е имало какъвто и да било Създател. Всъщност, човешките морални стандарти, култура, социална структура и рационално мислене произлизат от божественото. В буйните потоци на историята, вярата в боговете е като силна котвена верига, пазеща човечеството от това да бъде изгубено във вълните.

Разсъждавайки над кръвопролитието на Френската революция, която сваля от власт монархията и духовенството, британският философ Едмънд Бърк казва: "Когато хората се правят на Бог, по-късно се държат като дяволи." Атеизмът примамва арогантните да се правят на Бог и да се опитат да контролират съдбите на другите и на обществото. Най-фанатичните комунисти имат навика да се само-обожествяват. Разпространяването на атеизма е първата стъпка във всички планове на дявола да разруши човечеството.

б. Заблудата на материализма

Съзнанието и материята съществуват едновременно. Централният принцип на марксизма е диалектическият материализъм, който отрича съществуването на душата. Материализмът пуска корени по време на Индустриалната революция, когато бързият напредък на науката, технологията и производството подхранва култ към емпиризма и атеизма. Хората губят вярата си в божествените чудеса и отхвърлят Божиите заповеди.

Създаден от дявола, материализмът не е философско понятие, а демонично оръжие, което да провали духовната вяра на човека. Материализмът, продуктът на атеизма, на свой ред изгради основата за цял куп интелектуални претенции.

в. Богохулството на еволюцията

Сама по себе си, Дарвиновата теория за еволюцията е погрешна хипотеза, дискредитирана от дълго време. Но дяволът превърна своите нескопосани аргументи в инструмент за прекъсване връзката между боговете и човека. Той богохулно равнява човешкия род с животните, с което веднага подкопава самоуважението на човека и неговото благоговение към Божието съзидание. Двадесети век стана свидетел как теорията за еволюцията превзе изследователските и образователни сфери, а креационизмът беше забранен в класната стая.

От оригиналната теория на Дарвин дойде гибелното понятие "социален дарвинизъм". "Естественият подбор" и "оцеляването на най-приспособения" сведоха международната общност до джунгла с варварски борби между нациите.

г. Култът на науката

Въоръжен с емпиризма и научността, дяволът поощрява култа към науката, за да подмени човешкия разум с "научна рационалност". Хората са карани да вярват само в това, което може да бъде видяно и почувствано осезаемо, подсилвайки атеистичния възглед.

Съвременната научна общност отхвърля — като суеверие и псевдонаука, ако не и да ги игнорира изцяло — всички явления, които не може да обясни или потвърди със своите методи. Науката е станала вид светска религия, използвана да смазва вярата и нравствеността посредством доминиращи образование и академична мисъл.

д. Философия на борбата

Диалектическата теория, изразена от германския философ Георг Хегел, е общ набор от принципи за логическа мисъл. Мислители в древен Китай извеждат тези принципи през епохата преди династията Цин (221-206 г. пр.н.е.).

Марксизмът поглъща избрани аспекти от работата на Хегел, преувеличавайки същността на диалектическия конфликт. По думите на китайския републикански лидер Чан Кайшъ, целта на комунизма е не да разреши проблеми, а "да разшири глобалните противоречия до най-голяма възможна степен и да накара човешките борби да продължават вечно."

Както се вижда безброй пъти на практика, злият призрак на комунизма подбужда омраза сред хората, създава и ескалира конфликти и накрая завзема властта чрез насилствена революция или хитрост.

е. Интелектуален излишък

Атеизмът и материализмът родиха много философски и идеологически тенденции като марксизъм, макиавелизъм, социализъм, нихилизъм, анархизъм, естетизъм, фройдизъм, модернизъм, екзистенциализъм, постмодернизъм и деконструктивизъм. Техните проповедници и последователи се лутаха в безсмислени и празнословни беседи по теми от истинска важност.

Едно време интелектуалната класа включваше най-мъдрите и най-начетени елити на обществото, но през последното столетие, интелектуалците станаха инструмент на злия призрак, да популяризира своите идеологии и да тълкува погрешно света със своята ненормалност.

ж. Подправен език

Подобно на езика "нюспийк", създаден от супердържавата Океания в романа на Джордж Оруел "1984", агентите на дявола префасонираха езика, за да подхожда на интересите на дявола. В речника на дявола, "свобода" означава крайно състояние невъздържано от нравствеността, закона или традицията. Фрази като "всички са Божии деца", "всички са равни пред закона" и "равни възможности" са изкривени в абсолютен егалитаризъм. "Великодушният човек обича другите" и "обичай ближния си като себе си" са се превърнали в безскрупулна измама наречена "толерантност". Разумното мислене е превърнато в маша на тесногръдата емпирична наука. В преследване на равния резултат, справедливостта е станала "социална справедливост".

Езикът е инструментът на мисълта. Чрез завземане на контрола върху определенията и нюансите на езика, дяволът ограничава мислите на човека така, че той да стига до демонични заключения.

2. Погубване на традиционната култура

Общоприетата култура на човечеството беше предадена от боговете. Докато поддържа нормалното действие на човешкото общество, най-важната роля на божествено вдъхновената култура е да предостави начин, човечеството да разбере божествения Закон, преподаден в крайната епоха, и да бъде спасено от елиминиране.

Божествено вдъхновената култура предупреждава хората да се пазят от конспирациите на дявола, затова дяволът си служи с прикрити средства, да откъсне хората от техните традиции и да унищожи техните култури. За да премахне традиционния възглед за живота и моралните ценности, дяволът изобрети множество възвишени цели, направлявайки хората да прекарват живота си в борба и да жертват себе си за тези изкривени нови идеали.

a. Влошено образование

От хиляди години, традиционното образование пази и предава на човечеството изтънчена култура. То възприе водещата роля за хората, да бъдат състрадателни, да поддържат своята нравствена добродетел, да усвояват професионални умения и да бъдат добри хора и граждани. От началото на 19-и век, нациите на Европа и Америка установиха системи за безплатно обществено образование.

Но в началото на 20-и век, обществените училища започнаха да индоктринират учениците срещу традицията и нравствеността. Теорията за еволюцията стана задължителна за изучаване. Учебниците бяха бавно пълнени с атеизъм, материализъм и класова борба, докато дяволът разширяваше своя контрол върху тяхното съдържание. Традиционната култура, представена от великите литературни класики, беше в разрез с демоничното идеологическо течение и постепенно бе маргинализирана.

Интелигентните и сериозни ученици бяха подмамвани да следват идеологията на дявола, което тласна тяхната надареност в преследване на несъществуващи проблеми, оставяйки ги некомпетентни за съществените въпроси на живота и обществото. Продължителните часове отделяха децата от грижата на техните родители и от средата на техните семейства, насилствено захранвайки ги с идеологията на дявола от млада възраст.

Под лозунга "независимо мислене“, учениците бяха окуражавани да скъсат с традицията и да презират своите родители и ученици, така възпитавайки ги да бъдат противници на традицията и авторитета. Академичните стандарти постепенно бяха занижени, повлиявайки на математическата и литературна способност на учениците. Бяха захранени с "политически коректни" описания по история и социални науки, и бяха потопени в просташко забавление.

В страни управлявани от дявола, мозъците на учениците са промивани с демоничната му идеология в на практика изолирана среда, от детската градина до по-висшето образование. Когато се дипломират и влязат в обществото, техните умове са пълни с изопачена логика.

б. Изродено изкуство

Праведното традиционно изкуство дойде от боговете, първо появявайки се в храмове, църкви и други места за преклонение. Истинското изкуство предлага истинност, доброта, красота и висока нравственост, и така помага да се поддържа общоприета нравствена култура.

Дяволът използва изродено изкуство, за да унищожи традиционната култура. Оправдавайки се с "представяне на реалността", той представи импресионизма във визуалните изкуства и реализма, и натурализма в литературата. Под маската на "нововъведението" и "критикуване на реалността", той въведе експресионизма, абстрактното изкуство, модернизма, постмодернизма и така нататък. Величественото, благородното и чистото са осмени, докато вулгарното и безсрамното са възхвалявани.

Боклук окупира изложбените зали. Неблагозвучни ритми и крайно неприличен шум сега са наричани "музика". Тъмни, страшни картини изобразяват неща от подземния свят. Моралните граници са нарушени под маската на изпълнителско изкуство. Много младежи са непоклатими почитатели на изродени знаменитости.

в. Контрол над медиите

Дяволът заблуждава хората чрез използване на всички средства, за да контролира техните източници на информация, предимно средствата за масово осведомяване. В страни, където той има политическа власт, медиите са пропагандни машини, командвани от комунистическата партия. Другаде, той използва свободата на словото, за да погребва сериозни репортажи и обсъждания с лавина от фалшиви новини, просташко съдържание и банални сензации.

Финансови стимули са използвани за контрол над медиите, по този начин позволявайки на дявола да отвлича общественото мнение. Повечето хора, заети с личните си дела и своите собствени интереси, са неспособни да различат значимите въпроси и факти в потопа от информация. Гласовете на малцината, които притежават мъдростта и смелостта да познаят заговора на дявола, са заглушавани и маргинализирани от шума, не позволявайки им да окажат каквото и да било влияние на цялостната картина.

г. Популяризиране на порнография, хазарт и наркотици

Дяволът поощрява изродени начини на живот, сексуална свобода и хомосексуализъм. Той насърчава хазарт и наркотици, създавайки население от наркомани. Младежта е залепена към електронни устройства и видеоигри, пълни с насилие, порнография и гадости.

д. Покваряване на всички професии

Боговете организираха традиционните професии в човешкото общество, позволявайки на хората да запазят спомена за боговете и да поддържат своята връзка с божественото посредством своята работа. Дяволът не може да понесе това.

Дяволът изпрати безбройни демони да нападат и подкопават традиционните професии. В името на нововъведението, онези, търсещи слава и облага, скалъпиха всякакви видове изкривени "творби", изпълвайки света с ексцентрични и изродени тенденции.

Когато хората се отдалечават от волята на боговете, те губят интерес към истинския смисъл на това да бъдеш човешко същество. Накрая, те ще станат собственост на дявола и ще бъдат унищожени.

3. Разрушаване на обществото

Комунизмът извежда своята организация и идеология от тези на бандите и култовете. В Изтока, комунизмът е представляван от партийни лидери като Владимир Ленин, Йосиф Сталин, Мао Дзъдун, Дзян Дзъмин и техни последователи. Положението в Запада е по-сложно, тъй като дяволът избра могъщи елити в правителството, бизнеса, академичните среди, религията и други области, да осъществяват неговите планове за подкопаване на обществото.

a. Подкопаване на църквата

Някога праведни религии бяха изпълнени със светска религия и социализъм. Представителите на дявола вътре в църквата изменят традиционните учения и дори изменят свещени текстове. Те създадоха "освободителна теология", за да изпълнят праведната вяра с марксистка идеология и класова борба, и да разпространят нравствено извращение сред духовенството. Заради това, много вярващи изгубиха надежда в църквата и се отказаха от вярата в Божието спасение.

б. Разпадане на семейството

Боговете създадоха семейството, държавата и църквата, да бъдат крайъгълни камъни на човешката цивилизация. Семейството е важен бастион на нравствеността и традицията, и служи като проводник, така че културата да бъде предадена от едно поколение на следващото.

Дяволът напада традиционното семейство и родовите роли, използвайки феминизъм, анти-патриархат, сексуална революция и легализирането на хомосексуализма, поощрявайки извънбрачното съжителство, изневярата, развода и аборта. Унищожаването на семейството е ключова част от плана на дявола да изкорени човечеството.

в. Тоталитаризмът в Изтока

Възползвайки се от възможността с отслабената Русия след Първата световна война, дяволът подбуди революция, за да принуди царя да абдикира, след това започна Октомврийската революция, за да узурпира властта. Последва създаването на Съветския съюз, първия в света социалистически режим. Комунистическият интернационал също бе създаден, за да изнесе революцията по света.

През 1919 г. и 1921 г., бяха създадени комунистически партии в Съединените щати и Китай, като и двете се подчиняваха на Съветска Русия. Подкрепяна от Съветския съюз и възползвайки се от опустошението в резултат на Втората световна война, китайската комунистическа партия превзе Китай с насилие и измяна.

При завземане на властта, съветската и китайската комунистически партии безжалостно избиха десетки милиони свои съграждани в мирно време. Китайската комунистическа партия продължи курса на революцията под "диктатурата на пролетариата" и пусна в ход невижданата дотогава Културна революция, обявявайки война на постиженията на човешката цивилизация и започвайки дивашки щурм срещу 5000-годишната традиционна култура на Китай.

След 80-те години на миналия век, партията лансира икономически реформи, за да предотврати разпад, но политическата сфера остана под стриктен тоталитарен контрол. До ден днешен, партията държи здраво властта посредством потиснически кампании, като атаките срещу демократическото движение и преследването на Фалун Гонг.

г. Проникване в Запада

Императорският двор на Китай, западното божествено право на кралете и американската система за разделение на властите са форми на управление, установени от боговете за хората, съобразно техните уникални култури и среди. Неспособен да вземе властта чрез революция в Запада, дяволът използва идеологическа подривна дейност, да установи и упражнява контрол. Освен насилствената революция, западните страни широко възприеха разнообразни характеристики на комунистическата система.

д. Извращаване на закона

Законът произлиза от божествена заповед и се основава на нравствеността. Преформулирайки понятията за нравственост и свобода, дяволът повлия на формулировката и интерпретацията на законите. В комунистическите страни на Изтока, дяволът интерпретира законите както пожелае.

В Запада, той изкривява законите чрез подривна дейност и ги изменя, за да преформулира човешките действия и изкорени моралните понятия за добро и зло. Той брани пороци като убийство, изневяра и хомосексуализъм, докато наказва почтени граждани.

е. Финансови машинации

Премахването на златния стандарт и възприемането на променлива фиатна валута причини постоянни икономически кризи. Традиционната мъдрост, управляваща устойчивите финанси, изгуби своята приложимост, впримчвайки правителства и хора в култура на прекалена консумация и прекомерно харчене. Националният суверенитет беше отслабен чрез правителствен дълг, а хората са насърчавани да заемат безкрайни количества пари от банките и държавата.

ж. Хипер-правителство

Дяволът манипулира глобализацията, за да му помогне да установи световно правителство, което нарушава суверенните права на отделните страни. От една страна, той рекламира утопичните перспективи на организациите и често употребявани фрази като Лигата на нациите, Обединените нации, "регионална интеграция" и "световно правителство".

От друга, той заплашва лидерите и нациите да следват неговите директиви. Той ограбва от хората техния мир и сигурност чрез фабрикуване на война и социален катаклизъм. Целта е да постави целия свят под едно тоталитарно хипер-правителство и да наложи здрав контрол върху администрацията, идеологията и населението.

4. Организиране на социални катаклизми и създаване на смут

За да повали традиционното човешко общество, дяволът подбужда масова имиграция, социални движения и обществени катаклизми в широк мащаб. Този поразителен процес е в ход от най-малко няколко столетия.

a. Война

Войната е един от най-ефективните инструменти на дявола, тъй като тя може да наруши стария международен ред, унищожи бастионите на традицията и ускори развитието на неговата идеология. Много войни са започвани под демонично влияние. Дяволът се възползва от Първата световна война, за да повали няколко европейски империи, главно царистка Русия, което постила пътя за Болшевишката революция.

Втората световна война предоставя условия китайската комунистическа партия да завземе властта и Съветският съюз да нахлуе в Източна Европа, по този начин създавайки следвоенния социалистически лагер.

Втората световна война също създаде безредието на деколонизацията, което съветският и китайският комунистически режими използваха, за да подкрепят световното комунистическо движение. "Националните освободителни движения" поставиха много страни в Азия, Африка и Латинска Америка в социалистическия лагер.

б. Революция

Завземането на политическата власт е най-бързият начин за дявола да унищожи човешките същества и затова е негов пръв избор, където е възможно. Обобщавайки уроците, научени от Парижката комуна, Карл Маркс написа, че работническата класа трябва да свали първоначалния правителствен апарат и да го замени със своя собствена държава. Властта е винаги централният въпрос в марксистката политическа теория.

Подбуждането на революция може да бъде разделено на следните стъпки:

1. Подстрекаване на омраза и раздор сред хората.
2. Заблуждаване на обществеността с лъжи и създаване на "революционен обединен фронт".
3. Поетапно осуетяване на съпротивителните сили.
4. Използване на насилие за създаване на атмосфера на терор и хаос.
5. Осъществяване на държавен преврат за завземане на властта.
6. Потискане на "реакционерите".
7. Изграждане и поддържане на нов ред, използвайки терора на революцията.

Комунистическите страни направиха опит да започнат световна революция чрез Комунистическия интернационал, изнасяйки революционен активизъм и създавайки смут в некомунистическите държави чрез подкрепа на местните леви.

в. Икономическа криза

Икономическите кризи могат да бъдат създадени и използвани като средство за поощряване на революция или определяне социалистическите движения като спасители. Когато политиците в демократичните страни открият, че са в отчаяна нужда от решения, те правят фаустовски сделки, постепенно насочвайки своите страни към голямо правителство и социализъм с високо данъчно облагане. Както Саул Алински пише в "Правила за радикали", "Истинската акция е във вражеската реакция".

Голямата депресия през 30-те години на миналия век беше ключов момент, в който Европа и Съединените щати поеха по пътя на голямото правителство и широко разпространен интервенционизъм. Финансовата криза през 2008 г. продължи да накланя везните в полза на разширяване на левите политики.

г. Отчуждаване на човека от неговата земя и корени

От античността, хората се придвижват от едно място на друго. Но огромните движения на национално и международно население в модерни времена са резултат от умишлена манипулация на злия призрак. Масовата имиграция разлага националната идентичност, граници, суверенитет, културни традиции и социално единство.

Докато маси от хора са премахвани от своите традиционни идентичности, те са по-лесно поглъщани в течението на съвременността. За имигрантите е трудно да живеят в непозната среда, да осигуряват своята прехрана, да не говорим да участват задълбочено в политическия процес или културни традиции на страните-домакини.

Новопристигналите имигранти са лесно вербувани като свободни гласове за левите партии. Междувременно, имиграцията създава зрели условия за пораждане на расова или религиозна омраза.

д. Отвличане на социални движения

Комунистическият зъл призрак се възползва от социалните тенденции, за да разпалва и безпокои хората, да ескалира конфликти и мобилизира огромни движения за дестабилизиране на обществото, да атакува своите политически опоненти, да доминира обществените дискусии и да получи репутация на имащ висок морал. Примери за това включват антивоенното движение, защитата на околната среда и други движения в западното общество.

е. Тероризъм

Комунистическите революции успяват чрез актове на терор, а комунистическите режими прилагат политики на държавен тероризъм. Съветските и китайските комунисти подкрепяха терористични групи като вид оперативна група срещу свободния свят. Повечето терористични движения черпят вдъхновение от ленинския организационен модел. Дяволът експлоатира разделенията между хората и насочва яростта на отделните хора в колективна омраза.

Безразсъдността, която кара терористите да избиват невинни хора, създава атмосфера на абсурдна безпомощност. Изложени на много инциденти с необуздано насилие, хората стават по-антисоциални, депресирани, параноични и цинични. Всичко това уврежда обществения ред и разделя обществото, правейки по-лесно за дявола да установи своята власт.

5. Разделяй и владей

Дяволът се отнася с хората съобразно техните различни характеристики и мотивации. Може да ги убие или подкупи, или индоктринира, за да служат като пионки в революцията и бунта.

a. Премахване на инакомислието

Някои хора са по-мъдри и по-възприемчиви от други. Някои са по-близо до божественото, притежават добро просветлително качество и не са податливи на тактиките на дявола. Особено в страни като Китай, който има дълга и богата история, е трудно да накараш хората да се съгласят с измамата.

Китайската комунистическа партия трябваше да започне серия от политически кампании, в които изби десетки милиони хора и прекърши културния порядък чрез убийство на елитите, които служеха като пазители на традиционната китайска култура.

В Китай, както и на Запад, дяволът не се поколебава физически да ликвидира членове на обществото, които прозират неговия заговор и са достатъчно смели да се опълчат и съпротивляват. За да направи това, дяволът организира политически кампании, религиозно преследване, показни процеси и атентати.

б. Дърпане конците на елитите

Дяволът вербува елити от всички нации и индустрии. За да направи това, той следва техните интереси и им дава власт съобразно колко стриктно следват неговите идеи. На онези, които искат слава и влияние, дяволът дава репутация и авторитет. За алчните, урежда печалби. Надува егото на арогантните и поддържа блаженството на невежите. Талантливите са съблазнявани с наука, материализъм и неограничена свобода на словото.

Идеалите на хората с възвишени амбиции и добри намерения биват превръщани в само-възхвала, карайки ги да усещат топлия блясък на това да бъдат президенти, министър-председатели, учени от мозъчни тръстове, законодатели, администратори, водещи банкери, професори, експерти, Нобелови лауреати и тем подобни, с отлично положение в обществото, политическо влияние и огромни състояния. Щом бъдат изградени, тези велики личности биват асимилирани, всеки според неговите или нейните обстоятелства. В сметките на дявола, всички те са невежи агенти и полезни идиоти.

в. Затъпяване на масите

Дяволът манипулира общественото познание чрез употреба на фалшиви разкази, заблуждавайки хората със своята изопачена образователна система, и контролирайки средствата за масово осведомяване. Той сръчно използва хорското чувство за сигурност и повърхностно забавление, за да накара обществеността да се интересува само от своите неотложни интереси, просташко забавление, състезателни спортове, социални клюки и задоволяване на еротично и плътско желание. В същото време, дяволът угажда на най-нисшите им общи черти, за да лиши гласоподавателите от тяхната бдителност и преценка, и да спечели електората.

В тоталитарните комунистически страни, на хората никога не се позволява да имат нещо общо с политиката. В демократичните страни, вниманието на онези, загрижени за общественото добруване, бива отклонено към банални въпроси (като правата на транссексуалните), като в известната военна хитрост "напредвай по таен маршрут, докато поправяш дъсчения мост на открито" от древната китайска военна история. Масови новини, социални сензации и дори терористични атаки и войни биват организирани като прикритие за истинските намерения на дявола.

На обществеността е втълпявано модерно съзнание и е карана да погълне малцинството от хора, упорито придържащи се към традицията. Интелектуалците отправят тежки критики към народните култури по света, подхранвайки тесногръди предразсъдъци сред своята необразована публика. С понятията за критично и креативно мислене се злоупотребява, с цел по-младото поколение да се настрои срещу авторитета, пречейки му да поеме знанието и мъдростта в традиционната култура.

г. Създаване на хулигански тълпи

В комунистическите страни, след като изби носителите на традиционната култура, дяволът индоктринира по-голямата част от населението, да участва в революцията. След като комунистическата партия взе властта в Китай, отне едно поколение да бъде отгледано поколение на "вълчета". Те бяха насърчавани да се борят, бият, грабят и палят безразборно.

По време на Културната революция, тийнейджърки охотно пребиваха своите учители до смърт. Интернет троловете "Армията на 50 цента", които активно работят в различни социални медии в Китай, постоянно пишат за побои и убийства, а техни типични постинги гласят: "Да си възвърнем островите Дяою, дори ако Китай опустее" и "По-скоро Китай да бъде осеян с гробове, отколкото да не успеем да изтребим и последния японец". Сантименталността им към убийството е активно развивана от китайската комунистическа партия.

В Запада, комунистическата партия гордо се вслушва в опита на Френската революция и Парижката комуна. Всяка революция и бунт са лансирани от група хулигани, които нямат скрупули, срам и състрадание.

д. Ускоряване замяната на поколенията

Дяволът направи така, че по-старото поколение да бъде маргинализирано и премахнато от обществото с ускорено темпо. Докато младите хора са дарявани с все повече права, политическа власт и привилегии, възрастните губят своите позиции на авторитет и престиж, и по този начин се забързва скъсването на човечеството с традицията.

Съвременните литература, изкуства и популярна култура са нагодени към вкусовете и ценностите на младите, които са под натиск да преследват най-последните тенденции в модата, за да не бъдат отлъчени от своите връстници. Бързият научен и технологичен прогрес прави възрастните неспособни да поддържат темпото и да се адаптират към огромните социални промени, случващи в резултат на това.

Трансформацията на градската и селската среди, в комбинация с масова имиграция, работят заедно, за да отчуждят възрастните и да ги отдалечат от настоящето. Тормозът и безпомощността на тяхната самота са изострени от действителността на модерния живот, където младите са в постоянно състояние на състезание и имат малко време, което да запазят за своите родители и по-възрастни роднини.

е. Раздробяване на обществото

В традиционното човешко общество, хората си помагат едни на други. Когато възникват конфликти, те имат религия, нравственост, закони и народни обичаи, да улесняват разрешаването им и сътрудничеството.

За дявола е невъзможно да причини разпада на такова органично общество за кратък период от време. Той първо трябва да раздроби обществото на малки, атомизирани единици, разрушавайки традиционното доверие между хората и отчуждавайки ги едни от други. Това дава на дявола удобно средство за превземане на обществото малко по малко.

Дяволът използва всеки възможен критерий, да разделя обществото на противоположни групи и провокира омраза и борба между тях. Класа, пол, раса, етнос и религиозна вяра: всички могат да послужат като основа за разделение.

Той увеличава ненавистта между буржоазията и пролетариата, управниците и управляваните, прогресивните и "регресивните", либералите и консерваторите — всичко това, докато правителството солидно разширява властта си. Един атомизиран, изолиран човек просто няма надежда да устои на тоталитарното правителство, което има достъп до всички ресурси на обществото.

6. Измама и отбрана

Точно както престъпникът се опитва да унищожи доказателство за своето злодеяние, дяволът прави всичко възможно да прикрие себе си. Мащабът на неговата измама е труден за проумяване.

a. Открита конспирация

Дяволът реализира своите най-колосални планове посред бял ден, като ги нарича практични, разумни и законни. Нормален човек не може да разбере или да си представи съществуването на такава огромна и порочна конспирация. Дори когато някой се опитва да изобличи заговора на дявола, другите не могат да го приемат лесно. Освен това, дяволът използва множество средства, за да разкрива умишлено части от своята идея, сеейки подозрение, страх и объркване.

б. Прикрити действия

По време на Студената война, светът беше разделен между два военни и политически лагера. Но докато социалните им системи изглеждаха диаметрално противоположни, от двете страни, в различни форми, протичаше един и същ демоничен процес.

Много комунисти-ревизионисти от западен стил, социалисти, фабианисти, либерали и прогресивисти публично отхвърлиха съветския и китайския модели, но техните усилия поведоха обществото по път към социална структура, не по-различна от тази на Съветския съюз и Китай. Казано с прости думи, дяволът използва тоталитарния Изток като диверсия (разсейване) при активното проникване в Запада.

в. Демонизиране на опозицията

Онези, които посмеят да изобличат дявола, са наричани "конспиративни теоретици", "екстремисти", "крайнодесни", "алтернативно десни", "сексисти", "расисти", "подстрекатели", "фанатици", "нацисти", "фашисти' и други обидни наименования, целящи да ги изолират и маргинализират от академичните среди и от по-широката общественост. Щом бъдат превърнати в обекти на изолация, присмех и страх, техните идеи губят публика и тяхното присъствие губи влияние.

г. Отклоняване на критика

Дяволът направлява хората да презират и подозират определени етноси, групи и хора, което отклонява вниманието им от неговите собствени нечестиви планове.

д. Спечелване на мнозинството

Не всеки може да бъде измамен от хитростите на дявола. Винаги ще има достатъчно интелигентни или схватливи хора, които ще разкрият тайните на дявола. Но дяволът вече е успял да доведе повечето хора под свое влияние и ги използва като свое прикритие.

Малцината, които виждат истинското лице на дявола, са като хора, изоставени в далечната пустош. Техните викове остават без отговор, докато те чакат своята гибел.

Средствата, чрез които дяволът унищожава хората, са безкрайни и постоянно променящи се. Основните стратегии, изброени по-горе, са по-цялостно разгледани в следващите глави.

Източник: https://www.theepochtimes.com/chapter-1-the-devils-strategies-for-destroying-humanity_2547456.html

 

Всички текстове публикувани на уебсайт www.falun-bg.info са собственост на www.falun-bg.info и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните му права". Информацията, включително текстове, могат да бъдат използвани и копирани без изрично писмено разрешение, при поставяне на активен линк към статията в уебсайт www.falun-bg.info. Подробна информация: Общи условия за използване на сайта.


 

Този уебсайт използва cookies