Практиката Фалун Дафа - http://bg.falundafa.org (BG)
Българските страници на Фалун Дафа (Фалун Гонг). Подходящо място за запознаване с практиката

 

Български уебсайт за практиката Фалун Дафа - http://bg.clearharmony.net (BG)
Българските страници за новини за Фалун Дафа и за преследването в Китай. Традиционна китайска култура, подкрепа от Европа, събития от света, споделяния.

 

Световен уебсайт на Фалун Дафа - http://en.minghui.org (EN)
Новини за Фалун Дафа и за преследването в Китай

 

Европейски уебсайт на Фалун Дафа - http://www.clearharmony.net (EN)
Новини за Фалун Дафа от Европа

 

Приятели на Фалун Гонг - http://fofg.org (EN)
Неправителствена организация в подкрепа на Фалун Гонг

 

Световна организация за разследване на преследването - http://www.upholdjustice.org (EN)
Международна правозащитна организация за разследване на престъпленията срещу Фалун Гонг

 

Фалун Дафа информационен център - http://www.faluninfo.net (EN)
Световен Информарционен Център на Фалун Дафа

 

Предишна версия на уебсайта - https://www2.falun-bg.info (BG)
Информационен Център България - предишна версия

 


 

Този уебсайт използва cookies