I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Информационен Център Фалун Дафа България, (наричано по-долу само "Инфоцентъра"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Инфоцентъра, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Инфоцентъра. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Инфоцентъра. Потребителя няма да бъде лично уведомяван за промени по настоящите условия. Потребителя регулярно е желателно да проверява за нови версии на условията за употреба на уебсайта на Инфоцентъра.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар към формите за коментар, потребителите се съгласяват да спазват правилата за ползване на формите за коментар на Инфоцентъра. Инфоцентъра не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва уебсайта на Инфоцентъра.

"УСЛУГИ" - Инфоцентъра предоставя информационни материали, статии, новини и информационен бюлетин.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права

1. Авторските статии и новини публикувани на сайта са собственост на Инфоцентъра. Съдържанието на сайта, произлизащо от преводи на информация свързано с различни новини и събития от медии и медиини институции, които не са част от falun-bg.info, подлежи на законовите разпоредби за запазени права на тези съответни медии и медиини институции.

2. Информацията на сайта се предлага безплатно. При ползване на сайта, потребителите трябва да съблюдават описаните правила.

(1) Потребителите се задължават да изписват името на източника "Информационен Център Фалун Дафа България" за статии, аудио, и видео материали, в началото или в кравя на публикуваната информция, и чрез публикуване на връзка URL (hyperlink) след надписа "Информационен Център Фалун Дафа България" , когато информацията се използва и публикува в Интернет.

(2) Правила за използването на авторски снимки от Инфоцентъра. (2а) За авторски снимки на Инфоцентъра се смятат тези, на които в текста към снимката е изписано "(ИДФДБ)". При използване на снимката, потребителя се задължава да изписва, под или над снимката, източника на снимката във формат "Снимка: Информационен Център Фалун Дафа България". (2б) Ако снимката не е авторска собственост на Информационен Център Фалун Дафа България и не съдържа в описанието си "(ИДФДБ)", тя подлежи на законовите разпоредби за запазени права на тези съответни медии и медиини институции от където произлиза.

3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Инфоцентъра. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква посочване на източника от Инфоцентъра. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Конфиденциалност

Инфоцентъра не борави с лични данни. Използвайки този сайт вие се съгласявате, че не предоставяте лична информация. Инфоцентъра не предоставя имейл адреси и имена на потребители на сайта на трети лица. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират подобна информация и при спазване на нормативно установения ред.

Инфоцентъра може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

IP адреси

IP адреси се използват от компютъра Ви всеки път, когато сте свързани с Интернет. Вашият IP адрес е номер, който се използва в мрежата за идентификация на компютъра Ви. IP адресите са автоматично събирани от нашия уеб сървър като част от демографските и профилните данни, известни като „трафични данни", за да може информацията от избрания от Вас уебсайт да Ви бъде изпратена. Информационен Център Фалун Дафа България няма да използва Вашия IP адрес с цел достъп до Ваша лична информация.

Системна информация

Системната информация, която събираме като част от „трафичните данни", включва време, тип на уеб браузъра, операционна система/платформа на Вашия компютър. Тази информация се изпраща автоматично от употребявания от Вас уеб браузър при свързване с даден уебсайт. Тя се използва от Информационен Център Фалун Дафа България за установяване на широките демографски тенденции и може да бъде употребена за подобряване дизайна на нашия уебсайт и при избора на технология. Вие няма да бъдете лично идентифициран чрез тази информация.

Cookies / Бисквитки и как ги използваме

Уебсайтът falun-bg.info използва Cookies. Ако Потребител посети уебсайта и настройките на браузъра му са такива, че приемат „Cookies", Инфоцентъра счита, че Потребителят приема да се използват Cookies. Използваме Cookies, за да улесним потребителят в работата с уебсайта.

Cookies представляват малки файлове, които се записват на компютъра ви в директория указана от браузъра. При следващо посещение на уебсайта, браузърът прочита Cookies и предава информация на елемента или уебсайта, създал тези Cookies. Потребителят може да контролира и изключва Cookies от настройките на браузъра.

V. Правила за публикуване на коментари

Коментари могат да се публикуват от Потребителя без да е нужна регистрация в сайта. Всички коментарите подлежат на одобряване от администратор на Инфоцентъра. Моля изписвайте коментарите на български език. Администраторите на Инфоцентъра имат право да редкатират коментарите с цел отстраняване на маловажни грешки, като се стремят да не променят смисъла на коментара.

Не се публикуват коментари съдържащи нецензурни изрази и думи, съдържат обиди, заплахи, нападки, съдържат порнографско съдържание, които насаждат расова и етническа омраза и омраза на верска основа, насаждат вражда.
Не се публикуват коментари с рекламно съдържание, с линкове към страници с вируси и коментари оприличени на спам.

VI. Органичаване на отговорността

Инфоцентъра прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Инфоцентъра не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Инфоцентъра за нейната точност и цялост.

Инфоцентъра не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Инфоцентъра не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Инфоцентъра има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VII. Промени

Инфоцентъра запазва правото си да извършва промени в настоящите Общи условия за използване по всяко време, като публикува тези промени в сайта и посочва дата на последната редакция. Потребителят е длъжен регулярно да проверява на страницата на сайта за нови версии на Общи условия за използване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна актуализация към 28.07.2015 г.