Шен Юн спектакъл представление

Създаден въз основа на петхилядолетната, обширна китайска култура, класическият китайски танц е един от клоновете на изкуството, който използва тялото като средство за изпълнение.

I. Характеристики на класическия китайски танц

A. Движенията в класическия китайски танц са богати със способността си да изразяват: различни чувства, било то щастие, тъга, радост, гняв, мъка, задоволство; емоциите, породени от раздяла и среща, лудост, вдетиняване, болест, опиянение, тържественост, низост и величие; както и граждански, военни и други личности и истории.

Б. В класическия китайски танц, смисълът е това, което кара тялото да се движи. С други думи, в тази танцова форма, цялостен израз може да се постигне само когато тялото е водено от вътрешни чувства.

В. Класическият китайски танц използва естествените способности на тялото; той не изисква специфично трениране на отделни мускули. Т.е., че мускулната сила, придобита естествено чрез ходене, бягане, скачане, изкачване на стълби, каране на колело и т.н., както и силата на горната част на тялото, естествено придобита чрез физически труд, са допълнително подсилени в процеса на тренировките.

Г. Тренировката по класически китайски танц има четири компонента:

- "Форма" (танцови комбинации и базова практика на греда)

- "Позa" (на тялото – б.пр.) (техника за изразяване на специфични вътрешни чувства посредством "форма")

- Танцова техника (упражняване на трудни танцови движения)

- Акробатична техника (преди всичко упражняване на различни видове умения за превъртане и приземяване)

Е. При изпълнението на театрален танц, класическият китайски танц включва елемент на танцувално актьорско майсторство. Актьорското майсторство при танца е различно от това във филмите, театъра, операта, традиционните китайски театрални изкуства или мюзикълите на Бродуей. Актьорското майсторство в класическия китайски танц включва координиране на изражението на лицето с физическото движение, където тяхното сливане постига резултата на подсилена форма на изразяване.

II. Източници и историческо предаване на класическия китайски танц

Преди няколко хиляди ходини в Китай се появяват бойните изкуства (ушу). По това време, много видове изобразителни изкуства са повлияни от движенията на бойните изкуства, техники и превъртания. Първоначалните форми на много класически китайски танцови движения са сходни с тези на бойните изкуства, просто се изпълняват по различен начин и изискванията за тях са различни. По-късно, по време на 5000 години, през които се установява китайската култура, класическият китайски танц бива постоянно обогатяван, и това се изразява посредством "поза". Това е също и източник на стила, който класическият китайски танц възприема в процеса на своето предаване. Начинът, по който се движи човек от специфична етническа група, съдържа характерните черти на тази група, затова движенията на китайците по естествен начин имат китайско усещане. Но действително изучаване и практика показват, че посредством специфично обучение за "поза" и "форма", хора от други етноси също могат да придобият това усещане.

Класическият китайски танц е предаван по различни начини, основният от които е пиесата. В исторически план, по време на различните династии, танците, изпълнявани в императорския двор, притежават различни техники и характеристики. Сред населението, танцът се разпространява основно чрез имитиране, докато сред уличните изпълнители, главно чрез техники на бойните изкуства. Преди династиите Цин и Хан (221 г. пр.н.е.-220 г.) има артисти, които изпълняват практики на бойни изкуства. А акробатите изпълняват предимно превъртания. По време на династиите Тан и Сун (618-1279 г.), голяма част от танцовите и уличните изпълнения включват ранни форми и техники на класическия китайски танц. По-специално, превъртанията са използвани от всички улични изпълнители. Това е още един пример как, в рамките на китайската култура, техники на различни форми на изкуство в голяма степен влияят една на друга.

Понятието за китайски династии се различава от това за древните царства на други народи. Смяната на една династия означава преминаване към различен набор от културни характеристики на следващата династия, тъй като всяка династия има свой собствен император, собствен народ и собствена култура. По този начин, в историческия процес на установяване на тази цивилизация, класическият китайски танц постоянно се обогатява и усъвършенства.

Днешните методи за преподаване не съществуват в древен Китай. В театъра, по-възрастното поколение обучава начинаещите, и така театърът се предава от едно поколение на друго. От ранна възраст, ученикът създава официална професионална връзка с учител, и по този начин става професионалист. При танца в императорския двор, изкуството се предава, като младите дами се обучават една друга; много от уличните изкуства са споделяни като семейни традиции; а бойните изкуства са предавани от предците или научавани от учител. По подобен начин, в будистките и таоистките ралигиозни практики, след като ученик надява расото, той или тя получава обучение от учителя. Съвременните, систематизирани методи за обучение са нещо, което започва през първата половина на миналия век.

III. Разлика между класическия китайски танц и новите, съвременни бойни изкуства

С появата на кунг-фу филми и телевизионно шоу, много хора украсиха движенията на бойните изкуства и ги превърнаха в нещо зрелищно, но непрактично, за употреба във филмови сюжети и телевизионни предавания. Тези движения приличат много на танц, но всъщност са напълно различни от класическия китайски танц. От фундаментална гледна точка:

А. В класическия китайски танц на първо място е изразителността на тялото, докато в бойните изкуства най-важно е бързото и експлозивно изпълнение на движението. Колкото по-бързо е бойното изкуство, толкова по-добре постига целта си.

Б. Класическият китайски танц интегрира движението на тялото с вътрешна "поза".

В. Класическият китайски танц е език на тялото. За да изобрази в най-голяма степен героя или историята, тялото трябва да се разтегне и разпростре в най-голяма степен. Ето защо дългите крака са най-основният критерий при подбора на ученици по танцово изкуство. Използването на такъв вид разтягане при бойните изкуства би направило човек уязвим.

Г. Бойните изкуства не могат да предадат сюжетни линии, различни герои, настроения и емоции, както това прави класическият китайски танц.

Д. При бойните изкуства липсва "поза", която се изисква при класическия китайски танц.

IV. Влиянието на класическия китайски танц върху други танцови форми и физически умения

С така нареченото "реформиране и отваряне" на Китай (което започва в края на 70-те години на миналия век), техниките на класическия китайски танц и превъртанията внезапно се появяват на световната сцена. За отбелязване е, че неговите техники и превъртания шокират международната танцова общност. Вследствие на това, балетът включва някои от техниките на класическия китайски танц, а модерният балет прави това в дори още по-голям мащаб. Но те не разбират стандартите за тези техники и ги използват по много нестандартен начин. Това, което е известно като уличен танц, има дори още по-повърхностно разбиране за техническите изисквания и стандарти, и в резултат на това е възприел китайския танц, и го е изопачил.

Класическият китайски танц също има огромно влияние върху атлетиката. Преди 70-те години на миналия век, обучението по художествена гимнастика, греда и успоредка включва само обикновени балетни движения и физическа тренировка. Тогава, китайските отбори по гимнастика вземат техники и превъртания от класическия китайски танц, и ги използват повсеместно в състезания по гимнастика. Веднага щом тези техиники се появяват на международни състезания през 70-те години на миналия век, гимнастици от цял свят биват удивени. В един момент, китайски състезатели успяват да вземат пет медала във всички дисциплини. Така гимнастици от цял свят започват да изучават техниките и превъртанията на класическия китайски танц и изведнъж състезанията по гимнастика се издигат на по-високо ниво на технически умения.

В действителност, много различни танцови форми, фичиески изкуства и спортове по света са възприели техниките и превъртанията на класическия китайски танц. Някои ги копират малко по-добре, докато други са доста незадоволителни, неточни, нестандартни и дори неугледни, и това подкопава изисканата петхилядолетна култура.

Това са основните неща, които трябва да се знаят за класическия китайски танц.

Ли Хонгджъ, 5 юли 2013 г.

 

Всички текстове публикувани на уебсайт www.falun-bg.info са собственост на www.falun-bg.info и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните му права". Информацията, включително текстове, могат да бъдат използвани и копирани без изрично писмено разрешение, при поставяне на активен линк към статията в уебсайт www.falun-bg.info. Подробна информация: Общи условия за използване на сайта.


 

Този уебсайт използва cookies